Darbuotojų amžiaus įvairovės valdymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbuotojų amžiaus įvairovės valdymas
Alternative Title:
Employees age diversity management
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2013, Nr. 68, p. 25-40
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Žmogiškųjų išteklių valdymas; Amžiaus įvairovė; Įvairovės valdymas; Amžiaus grupės; Human resource management; Age diversity; Diversity management; Age groups.
Keywords:
LT
Amžiaus grupės; Amžiaus įvairovė; Įvairovės valdymas; Žmogiškųjų išteklių valdymas.
EN
Age diversity; Age groups; Diversity management; Human resource management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas skirtingo amžiaus darbuotojų požiūris į darbą, jų vertybės, darbo etika, tinkami komunikacijos ar mokymo būdai ir pan. Analizuojant jaunesniosios ir vyresniosios kartų skirtumus išryškinama amžiaus įvairovės valdymo darbinėje aplinkoje svarba. Gebėjimas sukurti aplinką, kurioje būtų išnaudojamos įvairaus amžiaus darbuotojų turimos stiprybės, yra laikomas organizacijos konkurenciniu pranašumu, todėl straipsnyje teoriniu lygmeniu analizuojamos ne tik įvairovės valdymo ypatybės, tačiau taip pat pateikiami keli mokslinėje literatūroje aprašomi gerosios praktikos pavyzdžiai. Straipsnyje panaudoti literatūros šaltinių bei statistinių duomenų analizės ir vertinimo metodai leido nustatyti, jog tokie aspektai, kaip efektyvios komunikacijos užtikrinimas, tinkamų darbo sąlygų sukūrimas, sveikatingumo programų skatinimas, yra itin svarbūs, siekiant užtikrinti įvairaus amžiaus darbuotojų produktyvumą. [Iš leidinio]

ENArticle provides a concept of age diversity management and describes the main differences between different age groups. As analysis shown, age diversity in organizations can be associated with such benefits as improved organization’s image, increased employee motivation and performance, economic returns and profitability and etc. To organizations which are seeking ways how effectively manage age diversity academics recommend pay attention into such areas like: working environment, learning system, knowledge transference and others. Paper analyzes not only the theoretical diversity management characteristics, but also provides number good practice examples. Results of this theoretical study shows that effective communication assurance, well being – health programs development, workplace environment improvement and other aspects are very important when organization think about productive age diversity management. [From the publication]

DOI:
10.7720/mOSR.1392-1142.2013.68.2
ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Vadovavimas darbuotojams demografinių pokyčių kontekste / Arnoldas Petrulis. Regional formation and development studies. 2015, Nr. 2 (16), p. 54-65.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52407
Updated:
2018-12-17 13:39:29
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: