Baudžiamoji atsakomybė už turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą : (teoriniai ir praktiniai aspektai) : disertacija

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėBaudžiamoji atsakomybė už turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą : (teoriniai ir praktiniai aspektai)
Kita antraštėCriminal responsibility for misappropriation and embezzlement : (theoretical and practical aspects)
AutoriaiBukelienė, Dalia
InstitucijaVilniaus universitetas
PaskelbtaVilnius, 2005
Puslapiai176 lap.
PastabosBibliografija.
Kiti leidimaiDr. disert. santrauka: Criminal responsibility for misappropriation and embezzlement (theoretical and practical aspects) Vilnius : Vilniaus universitetas, 2005 39 p
Santrauka / Anotacija

LTDisertacijoje nagrinėjamos teorinės ir praktinės problemos, kylančios patraukiant asmenį baudžiamojon atsakomybėn už turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą, atskirai aptariamas kiekvienas šių nusikalstamų veikų sudėties elementas ir jų požymiai; išskiriami pagrindiniai kriterijai, padedantys atskirti turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą nuo kitų panašių nusikalstamų veikų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, – vagystės, sukčiavimo, radinio pasisavinimo, turtinės žalos padarymo apgaule; gausu praktinių pavyzdžių iš Lietuvos teismų praktikos. Disertacijoje taip pat trumpai apžvelgiama istorinė normų, reglamentavusių baudžiamąją atsakomybę už turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą, raida skirtingais Lietuvos valstybės gyvavimo laikotarpiais; pateikiama lyginamoji kai kurių užsienio šalių (Rusijos, Baltarusijos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Danijos, Suomijos, Prancūzijos, Ispanijos, Didžiosios Britanijos, JAV) baudžiamuosiuose įstatymuose esančių normų, numatančių baudžiamąją atsakomybę už analogiškas nusikalstamas veikias, analizė. Tai pirmasis monografinio pobūdžio mokslinis darbas, skirtas baudžiamajai atsakomybei tik už turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą. Be to, baudžiamosios atsakomybės už šias nusikalstamas veikas problematika nagrinėjama pirmą kartą po naujojo 2000 m. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso įsigaliojimo. 2008 metais, remdamasi šia disertacija, autorė išleido monografiją. [Iš leidinio]

ENThis dissertation analyses the theoretical and practical problems that arise when criminal proceedings are initiated against a person for misappropriation and embezzlement. Separate aspects of these criminal activities are discussed. Basic criteria are established to help distinguish misappropriation and embezzlement from other similar crimes against property, property rights and property interests: theft, fraud, keeping found property, damaging property by deception. The thesis gives many practical examples from Lithuanian court records. It also succinctly reviews the evolution of historical norms that have regulated criminal liability for misappropriation and embezzlement down through history in Lithuania. It compares the provisions of criminal legislation covering criminal liability for similar crimes in some other countries (Russia, Belarus, Latvia, Estonia, Poland, Denmark, Finland, France, Spain, UK, USA). This is the first monograph-style scientific study to appear dealing specifically with the specific subject of criminal liability for misappropriation and embezzlement. It is also the first study of criminal liability for these crimes since 2000, when the new Penal Code of the Republic of Lithuania came into force. In 2008 the author published a monograph based on this dissertation.

Mokslo sritisTeisė / Law
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/5218
Atnaujinta2018-10-23 10:42:35
Metrika Peržiūros: 2