Senyvo amžiaus asmenų socialinių paslaugų prieinamumo namuose patirtys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senyvo amžiaus asmenų socialinių paslaugų prieinamumo namuose patirtys
Alternative Title:
Experiences of elderly people regarding the accessibility to social services at home
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2013, Nr. 4 (65), p. 63-78
Keywords:
LT
Paslaugos namuose; Paslaugų prieinamumas; Vyresnio amžiaus žmonės.
EN
Accessibility to services; Care at home services; Older people.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami potencialaus ir realizuoto socialinių paslaugų prieinamumo namuose vyresnio amžiaus žmonėms veiksniai Lietuvos senėjimo kontekste. Prieinamumo sąvokos diskutuojamos pristatant empirinį tyrimą, kuriame taikant kokybinio tyrimo metodologiją analizuotos paslaugų gavėjų ir teikėjų patirtys. Iš viso grupinėse diskusijose dalyvavo 7 ekspertai, kurių darbas tiesiogiai siejasi su paslaugų vyresnio amžiaus asmenims teikimu, ir 11 vyresnio amžiaus asmenų, kurie naudojosi arba naudojasi socialinių paslaugų centro teikiamomis socialinėmis paslaugomis namuose. Informacijos sklaida apie paslaugas, sociokultūrinės normos, dominuojant neformaliai globai, finansinės vyresnio amžiaus asmenų galimybės pirkti paslaugas ir organizacinės sąlygos diskutuojamos straipsnyje kaip socialinių paslaugų namuose prieinamumą ribojantys ar gerinantys veiksniai. [Iš leidinio]

ENPotential and realised accessibility of older people to care at home services is discussed in the article. The concept of accessibility is discussed with presentation of empirical research that used qualitative research methodology. The experiences of care at home users and providers were analysed. Seven experts care providers and eleven care users participated in focus groups. The dissemination of information, sociocultural norms with domination of family care giving, financial possibilities of older people to buy services and issues of organization of care at home services are discussed as factors that amend accessibility of older people to care at home services and restrict it. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52167
Updated:
2018-12-17 13:40:39
Metrics:
Views: 41    Downloads: 17
Export: