Žmogiškojo kapitalo išteklių taupymas darnios plėtros kontekste: variantų paieškos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogiškojo kapitalo išteklių taupymas darnios plėtros kontekste: variantų paieškos
Alternative Title:
Human capital resource preservation in the context of sustainable development: quest for variants
In the Journal:
Tiltai [Bridges. Brücken]. 2013, Nr. 3 (64), p. 1-25
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Darnus vystymasis; Ligotumas; Sergamumas; Sveikatos apsauga; Tuberkuliozė; Žmogiškasis kapitalas
EN
Health care; Human capital; Incidence; Prevalence; Sustainable development; TBC; Tuberculosis
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama žmogiškojo kapitalo išteklių taupymo problema darnaus vystymosi kontekste, kurio turinys per pusę amžiaus labai pakito. Darnaus vystymosi idėja, kilusi kaip būtinybė ir prevencinė priemonė, kad spartus ekonomikos augimas nevyktų ekologijos, aplinkos kokybės sąskaita, apėmė visas visuomenės vystymosi sritis, tarp kurių svarbią vietą užima darnaus žmogiškojo kapitalo kūrimo, racionalaus naudojimo ir išsaugojimo problema. Šalia teigiamų procesų stebime veiklas, kurios prieštarauja darnaus visuomenės vystymo koncepcijai: valstybės vykdoma socialinė politika ne mažina, o didina skurdžiai gyvenančių žmonių skaičių, ji yra neadekvati esamai situacijai, sveikatos apsaugos politikos srityje iki šiol vykdomos pertvarkos didina gyventojų skaičių, kuriems medicininės paslaugos vis sunkiau prieinamos, jau daugiau kaip prieš pusę amžiaus sėkmingai gydytos ligos tampa nebepagydomos, kelia epidemijos pavojų visuomenei, nors dabartinės Vyriausybės veiksmus dar anksti vertinti. Vienas tokių susirgimų yra tuberkuliozė, kuri Lietuvoje kelia grėsmę, nes dėl dalies gyventojų skurdo ir kitų priežasčių, įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių neryžtingumo taikyti prevencines priemones, plinta atsparios vaistams tuberkuliozės formos, taigi kyla reali epidemijos grėsmė. Straipsnyje analizuojami politiniai-socialiniai žmogiškojo kapitalo tausojimo aspektai sveikatos apsaugos srityje, analizuojama esama situacija ir galimybės ją gerinti. [Iš leidinio]

ENArticle deals with the issue of preservation of human capital resources in the context of sustainable development the content of which has considerably changed over the last 50 years. The idea of sustainable development that originated as a must, as a preventive measure against the implementation of fast economic growth at the expense of the quality of environment, covered all the areas of social life, including a significant issue of the sustainable human capital development, its rational use, and conservation. Next to positive processes, we witness the activities which contradict the conception of the sustainable society development: the social policy implemented by the state tends to increase, instead of decreasing, the number of people living in poverty and fails to comply to the current situation. In the area of the health care policy, the reforms continuing to present have been increasing the number of people for whom medical services are becoming inaccessible; the diseases successfully cured for over half a century are becoming incurable. One of those diseases is tuberculosis (TB) which became a threat in Lithuania: due to the poverty of a part of the population and the indecisiveness of the legislative and executive powers in the application of relevant preventive measures, drug-resistant TB forms are spreading, and Lithuania faces a potential threat of epidemic. The article deals with the social-political aspects of the human capital preservation in the field of health care and analyzes the current situation and the opportunities of its improvement. [From the publication]

ISSN:
1392-3137, 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52143
Updated:
2018-12-17 13:40:34
Metrics:
Views: 11
Export: