Sprendimas už akių Lietuvos civiliniame procese

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sprendimas už akių Lietuvos civiliniame procese
Alternative Title:
In-absentia decision in Lithuanian civil process
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LT[...] 2002 m. priimtame ir 2003 m. įsigaliojusiame naujajame LR CPK įdiegta socialinio civilinio proceso mokykla, numatytas kompleksas priemonių, užtikrinančių operatyvų ir tinkamą civilinių bylų nagrinėjimą. [...] Kadangi 1964 m. CPK tokio instituto nebuvo, galima teigti, kad sprendimas už akių – tai didelė Lietuvos civilinio proceso naujovė. [...] Nors ir yra nemaža problemų, apskritai sprendimo už akių instituto atsiradimas Lietuvos civiliniame procese (grįžimą į Lietuvos civilinį procesą po šešiasdešimties metų) reikėtų vertinti teigiamai. Teismai jau įprato naudoti sprendimą už akių. Šis institutas pasiteisino kaip veiksminga kovos su bylų vilkinimu ir piktnaudžiavimu procesu priemonė. Be to, sprendimo už akių atsiradimas teigiamai veikia bylininkų ir teisininkų praktikų mentalitetą, skatina atsakingiau žiūrėti į pareigą rūpintis operatyviau ir tinkamu bylos išnagrinėjimu bei pareigą kooperuotis, siekiant išnagrinėti bylą tinkamai per protingus terminus. Opias sprendimo už akių teisinio reglamentavimo problemas, be abejo, reikia spręsti. Panašu, kad teismų praktikos pastangų optimaliai suderinti nevisiškai derančius sprendimo už akių instituto elementus nepakas.Reikšminiai žodžiai: Sprendimas už akių; Decision in absentia.

EN[...] The new CPC of the Republic of Lithuania as adopted in 2002 and effective as of 2003 fixes the school of social civil process, provides for a complex of measures to guarantee fast and proper judgement of civil cases. [...] Because no such institute was fixed under the 1964 CPC, we can say that in-absentia decision is a great new thing in the Lithuanian civil process. [...] Although there are still quite a few problems, all-in-all the establishment of in-absentia decision in the Lithuanian civil process ought to be seen as a positive thing. Courts have already taken to using decisions in absentia. This institute has been proven to be an effective means to fight procrastination of cases and abuse of the process. On top of that, decision in absentia has a positive effect on the mentality of litigants and legal practitioners, encourages a more responsible approach towards the obligation to ensure faster and proper judgement of cases and the duty to cooperate to judge a case properly and within reasonably time. Obviously, pressing issues in relation to legal regulation of in-absentia decision have to be tackled. It seems that the efforts of the judicial practice to attain maximum harmonisation of elements of in-absentia decision that do not quite mix will not be enough.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5210
Updated:
2013-04-28 16:12:35
Metrics:
Views: 19
Export: