Išsamus veikalas apie Europos Sąjungos pinigų ir iždo politiką : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Išsamus veikalas apie Europos Sąjungos pinigų ir iždo politiką: recenzija
Alternative Title:
Comprehensive Work on European Union's Money and Treasury Policy: [review]
In the Journal:
Pinigų studijos. 2005, Nr. 4, p. 96-99
Recenzuojama knyga: Europos pinigai / Stasys Kropas, Rūta Kropienė Viln 351 p
Keywords:
LT
Stasys Kropas. Europos pinigai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje recenzuojama Stasio Kropo ir Rūtos Kropienės knyga apie vieną iš svarbiausių ES šalių ekonominės integracijos pusių – Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) kūrimą. Leidinys sudarytas paisant reikalavimų, keliamų mokymo priemonėms: kiekvieno skyriaus pradžioje aptariamas jo tikslas ir struktūra, išvardijami pagrindiniai terminai, skyriaus pabaigoje pateikiami savikontrolės klausimai, teikiamos praktinės užduotys, kurioms atlikti reikia susirasti ir perskaityti medžiagą, pateikiamą Europos centrinio banko, kitų ES institucijų, TVF interneto svetainėse. Kita vertus, tai anaiptol ne tik vadovėlis. Tai monografinio pobūdžio veikalas, teikiantis išsamias ir aukštos kokybės žinias apie pinigų sąjungas apskritai ir konkrečiai apie pinigų sąjungą, kuri ėmė veikti Europoje. EPS yra nauja, kokybiškai aukštesnė ES šalių ekonominės integracijos pakopa. Tolimesnėje ateityje ji lems visišką šalių ekonominės politikos ir funkcionavimo suartėjimą, tuo sąlygos ir perėjimą prie dar intensyvesnio, stipriau koordinuojamo ir labiau institucionalizuoto politinio bendradarbiavimo. Tačiau šiuo metu Europoje kuriamos pinigų sąjungos raida tebėra opus ekonominės politikos klausimas. Kol kas dar niekas nedrįstų neigti, kad ji gali sumažėti ar net iširti. Pinigų sąjungų klausimu besidomintiems skaitytojams pasisekė – tai pirmoji ir vienintelė knyga kartu yra ir aukštu profesiniu lygiu parašytas veikalas. Tai stiprina viltį, kad ir Lietuvoje intensyvės originalūs ekonomikos tyrimai, plėtosis diskusijos, gausės profesionalių komentarų, kurie kels bendrą ekonominio mąstymo lygį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pinigų politika; Iždo politika; Pinigų sąjunga; EU; Financial policy; EU states; Europos Sąjunga (European Union).

ENThe article reviews Stasys Kropas’ and Rūta Kropienė’s book about one of the most important sides of the EU member states' economic integration: establishment of an Economic and Monetary Union. The publication is compiled in accordance with the requirements for educational materials: at the beginning of each chapter its goal and structure is discussed, the main terms are listed, and at the end of the chapter self-control questions and practical tasks are presented, which require finding and reading through materials presented on the websites of the European Central Bank, EU institutions, and the International Monetary Fund. On the other hand, it’s not just a textbook. It’s a work of monographic nature, which provides comprehensive high-quality knowledge about monetary unions in general and specifically about the monetary union in Europe. The EMU is a new quality stage of the economic integration of the EU member states. In the future, it will determine an absolute approximation of countries' economic policy, which will result in a transfer to more intensive, stronger coordinated, more institutionalized political cooperation. However, nobody dares to negate that it may shrink or fall apart. Readers who are interested in the issues of monetary unions have been lucky; this is the first and only book, which is at the same time a work written on a high professional level. This builds the hope that Lithuania will intensify economic researches, that it will develop discussions, and that more professional commentaries will appear, which, in turn, will raise the common level of economic thinking.

ISBN:
9986-651-40-9
ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Euro įvedimas Lietuvoje : privalumai ir trūkumai / Simona Raziulytė, Sandra Plevokaitė. Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2010, 2010, p. 266-274.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5208
Updated:
2018-12-17 11:39:05
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: