Baltic democracy exporters to Central Asia? A Lithuanian perspective

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Baltic democracy exporters to Central Asia? A Lithuanian perspective
Keywords:
LT
Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliamas klausimas, ar Lietuva bei kitos Baltijos valstybės galėtų būti sėkmingos demokratijos eksportuotojos Vidurio Azijos šalyse. Nagrinėjama, ar Baltijos ir Vidurio Azijos valstybes sieja bendra istorinė patirtis, kaip išsiskyrė šių valstybių raida po Sovietų Sąjungos žlugimo, aptariamos demokratijos eksportavimo sąlygos. Tyrime daromos šios išvados: tapusi demokratine Lietuva įgyja moralinę pareigą pasidalyti savo laimėjimais su Rytų kaimynėmis; kita vertus, Baltijos ir Vidurio Azijos šalių istorinė patirtis stipriai skiriasi, mažai kas sieja jų visuomenes. Lietuva nėra šių Rytų valstybių kultūros bei mentaliteto ekspertė, o imlumas demokratijai Vidurio Azijos visuomenėse yra žemas. Visi išvardyti skirtumai keltų rimtų sunkumų Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims, jei šios imtųsi demokratizacijos skatinimo ar eksportavimo Vidurio Azijoje uždavinių.Reikšminiai žodžiai: Demokratija; Azija, Centrinė; Demokratijos eksportas; Democracy; Central Asia; Democracy export.

ENThe article poses a question whether Lithuania and other Baltic States could be successful exporters of democracy to the Central Asian countries. The article examines the shared historical experiences of the Baltic and the Central Asian states, the divergence in the developmental paths of these states after the collapse of the Soviet Union, and discusses the conditions for exporting democracy. The study draws the following conclusions: having become democratic, Lithuania has a moral duty to share its achievements with the Eastern neighbours; on the other hand, the historical experience of the Baltic and the Central Asian countries is very different and there is little in common between their societies. Lithuania is not expert in the culture and mentality of these Oriental states, while Central Asian societies are rather unreceptive to democracy. All the differences mentioned would pose significant difficulties for Lithuania and other Baltic States if they undertook the tasks of promoting or exporting democracy to Central Asia.

ISBN:
9949114004
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5203
Updated:
2013-04-28 16:12:31
Metrics:
Views: 11
Export: