Socialinių išmokų regioniniai skirtumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių išmokų regioniniai skirtumai
Alternative Title:
Regional Discrepancies of Social Benefits
In the Journal:
Lietuvos statistikos darbai [Lithuanian journal of statistics]. 2006, 44, p. 18-30
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Socialinė parama; Nedarbas; Pajamų nelygybė; Social support; Unemployment; Revenues inequality.
Keywords:
LT
Nedarbas / Unemployment; Pajamos / Income. Revenues; Socialinė parama.
EN
Revenues inequality; Social support.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikti duomenys rodo, kad didžiausios socialinės paramos sumos išmokamos kaimiškųjų regionų gyventojams, paprastai toli nuo didmiesčių esančioms savivaldybėms. Ryšys tarp šių išmokų ir darbo pajamų yra atvirkštinis, todėl galima teigti, kad ši parama teikiama tiems rajonams, kuriems jos labiausiai reikia. Ligos ir motinystės pašalpos ne mažina skirtumus tarp atskirų savivaldybių, o atvirkščiai - netgi padidina. Tokią išvadą leidžia daryti ligos bei motinystės pašalpų ir darbo pajamų ryšio analizė, kuri parodo šių socialinių išmokų dydžio tiesioginę priklausomybę nuo uždirbamų pinigų. Atlikta analizė parodė, kad nedarbo pašalpų mokėjimas skirtingose savivaldybėse nėra labai susijęs su tose savivaldybėse gaunamomis darbo pajamomis. Tai reiškia, kad nedarbo pašalpos nepanaikina regioninių skirtumų. Tačiau egzistuoja glaudus tiesioginis ryšys tarp nedarbo lygio ir nedarbo pašalpų. Tai reiškia, kad bedarbystės pašalpos išmokamos tikslingai, tačiau nepakankamai efektyviai. Senatvės pensijų mokėjimas padeda mažinti regioninę pajamų diferenciaciją tačiau iš kitos pusės atspindi savivaldybių demografinę padėtį. Geriausiai socialinės paramos efektyvumą atspindi visų socialinių išmokų palyginimas su darbo pajamomis. Analizės rezultatai parodo, kad egzistuojantis tarpusavio atvirkštinis darbo pajamų ir socialinių išmokų ryšys yra labai silpnas. Galima teigti, kad socialinė parama mažina skirtumus tarp atskirų regionų, tačiau nepakankamai efektyviai ir reikšmingai. Socialinės paramos teikimas mažina pajamų nelygybę, tačiau teigiami poslinkiai nėra tokie ryškūs, kokių norėtųsi.

ENThe data presented in the article show that the largest social benefits are paid to rural population, usually far remote from municipalities of large towns. There is a reverse relationship between social benefits and earned income, thus it can be concluded that such support is granted to regions most in need. Sickness and maternity allowances do not lessen discrepancies between individual municipalities, on the contrary – they reinforce them even further. Such a conclusion may be drawn from an analysis of relationship between sickness and maternity allowances on one hand and earned income, on the other, which demonstrated a direct link between the amount of allowances and earned income. Payment of sickness allowances is not closely related to earned income received in certain municipalities. This means that sickness allowances are not going to abolish regional discrepancies. However, there is a direct close link between the level of unemployment and unemployment benefits, which means that such benefits are paid to targeted beneficiaries, although not in a very efficient manner. Old-age retirement pensions help to alleviate regional income differentiation, but on the other hand they reflect the demographic situation in certain municipalities. The effectiveness of social support can be seen best while comparing all social benefits with earned income. The existing reverse relationship between these two groups is very weak. Thus, it may be said that social support decreases regional discrepancies, but not very effectively or significantly.

ISSN:
1392-642X; 2029-7262
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5197
Updated:
2021-04-16 20:26:01
Metrics:
Views: 4
Export: