Katalikų šermenų muzikinė kultūra šiandien Lietuvoje: tarp miesto ir kaimo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Katalikų šermenų muzikinė kultūra šiandien Lietuvoje: tarp miesto ir kaimo
Alternative Title:
Catholic funeral music culture in Lithuania today: between urban and village
In the Book:
Keywords:
LT
Aukštaitija; Dzūkija; Katalikybė; Katalikybė, liaudies pamaldumas, Žemaitija, Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija, šermenys, muzika; Liaudies pamaldumas; Muzika; Suvalkija; Šermenys; Žemaitija (Samogitia).
EN
Aukštaitija; Catholic believes, folk religion, regions of Žemaitija, Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija, mourning rituals, music; Catholicicism; Catholicism; Dzūkija; Folk piety; Funeral; Funeral culture; Laments of death; Music; Samogitia; Suvalkija; The Easter; The North of Lithuania; The South of Lithuania; The West of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTXX a. pab. – XXI a. pr. sandūroje Lietuvos miestų laidotuvių kultūroje formuojasi savita muzikinė kultūra. Šermenų Katalikų liaudies pamaldumo praktikų Žemaitijoje „Šermeninių Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio (Kalnų)“, Aukštaitijoje, Dzūkijoje ir Suvalkijoje (Sūduvoje) - „Švč. Jėzaus Vardo rožinio“ maldų ir giesmių tekstai, šiandien yra naujai sukurti, išsaugant muziką. Tradicines šermenines giesmės keičiamos ekumeninėmis Taize (Prancūzija) bendruomenės giesmėmis bei lengvosios muzikos dainų melodijų motyvais sukurtos religinės tematikos dainos. Kaip rodo tyrimai, kaimas šią kaitą priėmė tik sąlyginai. Kodėl taip atsitiko? Atliktas tyrimas parodė, kad šiandieninei šermenų muzikinei kultūrai Lietuvoje tarp miesto ir kaimo nesutapti įtakos turėjo vykę tikybiniai bei ekonominiai įvykiai. [Iš leidinio]

ENFrom the 21 century the Catholic funeral culture in Lithuania formed a distinctive music culture. The West of Lithuania (Samogitia) funeral "Calvary Cross way (Mauntain)"; the North of Lithuania (Aukštaitija) - 14-station Cross way; the South of Lithuania (Suvalkija) "Rosary of the Blessed Name of Jesus" prayers and songs texts have been replaced with new versions. The Easter (Dzūkija) "Laments of dead" were replaced by "Crying bitterly" ("Graudūs verksmai"). The traditional funeral songs there was replaced by light musical tunes and created ecumenical Taize (France) community songs. Why does this happen? My investigation shows that today's funeral musical culture in Lithuania between the urban and rural coincide influenced held religious and economic events. [From the publication]

ISBN:
9789955208877
Related Publications:
Miesto samprata Lietuvos etnologų ir antropologų dabuose / Aušra Teleišė. Res humanitariae. 2018, t. 24, p. 270-288.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51963
Updated:
2019-11-29 15:03:35
Metrics:
Views: 11
Export: