Demokratizacijos procesai ES - lyčių lygybės suvokimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Demokratizacijos procesai ES - lyčių lygybės suvokimas
Alternative Title:
Democratization processes in the EU - the perception of gender equality
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2013, t. 24, Nr. 2, p. 53-61
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Diskriminacija; Lygybė; Moterų teisės; Žmogaus teisės; Žmogaus teisės, moterų teisės, lyčių lygybė, lyčių diskriminacija; Discrimination; Equality; Human rights; Human rights, women rights, gender equality, gender discrimination; Women rights.
Keywords:
LT
Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Lygybė; Moterys / Women; Socialinės teisės / Social rights; Žmogaus teisės / Human rights.
EN
Equality; Women rights.
Summary / Abstract:

LTLyčių lygybė ir atitinkamai moterų teisės – vienas esminių demokratijos principų. Atskleidus tam tikros šalies gyventojų lyčių lygybės suvokimą, galima svarstyti apie demokratizacijos procesų eigą šalyje. Straipsnyje, remiantis kiekybinių tyrimų duomenimis, siekiama sociologiškai įvertinti Lietuvos demokratizacijos procesus lyčių lygybės principo taikymo atžvilgiu atskleidžiant moters teisių bei lygybės atspindžius bendroje demokratijos sampratoje, visuomenei būdingą lygių teisių ir galimybių garantų vertinimą, lyčių teisių svarbos ir jų įgyvendinimo lygio supratimą bei lyčių diskriminacijos suvokimą. Teigiama, kad nors Lietuvos gyventojų požiūriu šalyje dideliu mastu įgyvendinta lyčių lygybė, vis dėlto viešajame diskurse padėtis vyrų teisių įgyvendinimo srityje dažniau suvokiama esanti geresnė nei moterų. Pažymima, kad beveik trečdalis Lietuvos gyventojų suvokia lyčių lygybės principo ir žmogaus teisės į lygybę pažeidimus bei diskriminacijos dėl lyties egzistavimą. [Iš leidinio]

ENGender equality in line with women rights is one of the essential principles of democracy. The processes of democratization in the country can be considered through disclosure of population awareness towards gender equality. The paper aims to sociologically assess the democratization processes in Lithuania in respect of gender equality principle application. On the basis of quantitative studies, the paper analyzes reflection of women’s rights and equality in the general concept of democracy; assesses the guarantors of equal rights and opportunities; discloses perception of gender discrimination, understanding of importance of the gender rights and their implementation level. It is argued that, although the Lithuanian population believe that gender equality in their country is implemented on large-scale, however, in public discourse the situation of the men rights implementation is more often seen better than that of women. It is noted that nearly one-third of Lithuanian residents perceive violations of gender equality and human rights to equality and existence of gender discrimination. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51951
Updated:
2018-12-17 13:38:26
Metrics:
Views: 23    Downloads: 9
Export: