Atsisveikinant su finansų patriachu Alfonsu Žilėnu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atsisveikinant su finansų patriachu Alfonsu Žilėnu
Alternative Title:
Bidding Farewell to Financial Patriarch Alfonsas Žilėnas
In the Journal:
Pinigų studijos. 2005, Nr. 3, p. 98-103
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama Alfonso Žilėno biografija, detaliau aprašomi svarbiausi šio žmogaus gyvenimo etapai. 1940 m. birželį, sovietams okupuojant Tėvynę, A. Žilėnas baigė gimnaziją, tų pačių metų rudenį atvyko į Vilnių studijuoti finansų ir bankininkystės mokslų universiteto Ekonomikos fakultete. 1951 m. A. Žilėnas baigia rašyti kandidatinę disertaciją apie tarpukario Lietuvos mokesčius ir gauna rekomendacijas ją ginti, tačiau tik mirus Stalinui, atsirado viltis ją apginti. 1966 m. A. Žilėnui suteikiamas mokslinis profesoriaus vardas. A. Žilėno patriotizmas pradėjo atsiskleisti Atgimimo laikais. Jis džiaugėsi tautos atsitiesimu, Sąjūdžio spauda, daugelio katedros narių įsitraukimu į vykusius procesus. Atkūrus nepriklausomybę, buvo susirūpinęs dėl neapgalvotų ekonominių reformų. Rūpinimasis valstybės reikalais atvedė jį į visuomeninę organizaciją „Patirtis“. Svarbiausias Profesoriaus išpažintų vertybių ir mokslinių interesų paliudijimas – tai išėjus į pensiją parašyta dviejų dalių monografija „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės finansų pagrindai“. Iki paskutinio atodūsio jautėsi įsipareigojęs Lietuvai, todėl tyrinėjo lietuviškos finansų, bankininkystės terminijos kūrimąsi ir apie tai rašė. Visa savo veikla liko ištikimas devizui: ką darytum, daryk protingai, išlaikydamas doro žmogaus vardą.Reikšminiai žodžiai: Finansininkai; The financier; Commemoration of Alfonsas Žilėnas.

ENThe article gives a biography of Alfonsas Žilėnas, with emphasis of the key dates in the life of this figure. In June 1940, when Soviets were annexing his homeland, Žilėnas graduated from a gymnasium and enrolled into the Faculty of Economics of Vilnius University to study finances and banking. In 1951 Žilėnas finished writing his doctoral thesis on inter-war taxes of Lithuania and was recommended to defend it, although he had a possibility to defend it only upon Stalin‘s death. In 1966 Žilėnas was conferred professorship title. Žilėnas revealed his patriotism during the period of national independence movement Atgimimas. He was delighted by the national rebirth, the press of the Lithuanian reform movement Sąjūdis, and involvement of many scholarly departments in the then processes. Following restoration of independence, he was concerned by hasty economic reforms. His concern for national affairs led him into a public organisation Patirtis (in Lithuanian „experience“). The most significant testimony of the values and scientific interests pursued by the professor is a two-volume monograph titled Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės finansų pagrindai (in Lithuanian: The Financial Fundamentals of the Grand Duchy of Lithuania). Until his last breath he felt committed to Lithuania, studying and writing papers on evolution of financial and banking terminology. He remained faithful to this motto: whatever you do, do it wisely, never compromising your reputation of an honest man.

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5195
Updated:
2018-12-17 11:39:05
Metrics:
Views: 19
Export: