Pasirinkimai: dviejų menininkių kūrybiniai ieškojimai abipus geležinės uždangos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasirinkimai: dviejų menininkių kūrybiniai ieškojimai abipus geležinės uždangos
Alternative Title:
Choices: artistic research of two artists on both sides of the iron curtain
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2013, t. 68, p. 77-93. Moteriškoji tapatybė ir dailė
Keywords:
LT
Pasirinkimas; Geležinė uždanga; Okupacijos ir emigracijos traumos; Atsivėrimas; Atsiribojimas.
EN
Choices; Iron curtain; Traumas of occupation and emigration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, taikant lyginamąjį tyrimų metodą, pirmą kartą gretinamas dviejų lietuvių menininkių, kūrusių abipus geležinės uždangos, Elenos Urbaitytės-Urbaitis (1922-2006 ) ir Kazimieros Zimblytės (Kazės) (1933-1999) rašytinis ir kūrybinis palikimas. Dėmesys sutelkiamas į menininkių pasirinkimus – kūrybinius ieškojimus, vykusius skirtingose geopolitinėse sistemose: socializmo, politiškai reglamentuotos planinės ekonomikos (LTSR / Kazimiera Zimblytė) ir kapitalizmo, demokratinių rinkos santykių (Amerika, Niujorkas / Elena Urbaitytė-Urbaitis) aplinkoje. Analizuojant ir lyginant dviejų autorių kūrybą, straipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas: menininkių patirtoms politinės emigracijos ir okupacijos traumoms bei jų poveikiui kūrybai; kūrybinių ieškojimų skirtumams abiejose geležinės uždangos pusėse – atsivėrimui (Urbaitytė-Urbaitis) ir atsiribojimui (Zimblytė); kūrybos sklaidos savitumams abipus geležinės uždangos. [versta iš angliškos santraukos]

ENIn this article, which employs a comparative research method, the creative output of two Lithuanian women artists working on both sides of the iron curtain, the work of Elena Urbaitytė-Urbaitis (1922-2006) and Kazimiera Zimblytė (Kazė) (1933-1999) is juxtaposed for the first time. Attention is drawn to the choices made by artists - to creative searches that happened in the different geopolitical systems: in socialism, the politically controlled planned economy (Lithuania, USSR/Kazimiera Zimblytė) and capitalism, democratic market economy (New York, USA/ Elena Urbaitytė-Urbaitis). Examining and comparing the work of the two authors, the article concentrates on: the trauma of political emigration and occupation, endured by artists and how it influenced their work; the distinction between developing creative choices on both sides of the iron curtain - opening up (Urbaitytė-Urbaitis) and distancing (Zimblytė); the distinctions of publicity of creative work on both side of the iron curtain. [From the publication]

ISBN:
9786094470943
ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permainų svoris : dailės vadyba Lietuvoje, 1988-2006 : mokomoji knyga dailininkams ir tiems, kurie jiems padeda / Elona Lubytė. [Kaunas] : "Arx Baltica" spaudos namai ; 2008. 239 p., [16] iliustr. lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51848
Updated:
2018-12-17 13:38:09
Metrics:
Views: 11    Downloads: 8
Export: