Lietuvos vartotojų preferencijos ir pasirengimas mokėti už "žaliąją" energiją

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos vartotojų preferencijos ir pasirengimas mokėti už "žaliąją" energiją
Alternative Title:
Preferences of Lithuanian Consumers and Readiness to Pay for Green Energy
In the Journal:
Ekonomika. 2006, t. 74, p. 78-90
Keywords:
LT
Energija. Energetika / Energy. Energetics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – įvertinti Lietuvos gyventojų suvokimą apie „žaliosios“ energijos teikiamą naudą bei įvertinti jų galimybes ir pasiryžimą pirkti „žaliąją“ elektros energiją. Gyventojų suvokimas apie „žaliosios“ energijos teikiamą naudą labai svarbus, pasaulyje vis labiau plintant etiniams aplinkosaugos politikos metodams, kai ūkio subjektai, niekieno neverčiami savanoriškai mažina taršą, nes tai kelia jų prestižą visuomenėje ir didina įmonių konkurencingumą, o gyventojai savanoriškai perka „žaliąją“ energiją, mokėdami didesnę kainą ir taip skatina jos gamintojus, nes nori užtikrinti švarią aplinką, kurioje patys gyvena. Lietuvos gyventojai dabaru negali nusipirkti „žaliosios“ energijos, nes elektros rinka Lietuvoje nėra visiškai atverta. Nuo 2007 m. visi elektros energijos vartotojai, iš jų ir gyventojai, galės laisvai pasirinkti tiekėją, todėl jau dabar reikia rengtis šios rinkos atvėrimui ir ugdyti gyventojų teigiamą požiūrį į „žaliąją“ energiją bei pasiryžimą ją pirkti ir net mokėti brangiau nei už iš tradicinių šaltinių pagamintą energiją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atsinaujinantys energijos ištekliai; "Žaliosios" energijos skatinimas; Renewable energy; "Green" energy promotion.

ENThe aim of the article is to assess how Lithuanian people perceive the benefit of green energy as well as measure their readiness to purchase green electric energy. The perception of residents regarding benefits of green energy is especially important as moral environmental protection policy methods are increasingly prevailing. Economic operators are voluntarily decreasing pollution as it increases their prestige in the society as well as competitive ability, meanwhile residents are voluntarily purchasing green energy and paying bigger prices, this way encouraging the producers as they wish living in clean environment. Currently, residents of Lithuania have no ability to purchase green energy as electricity market in Lithuania is not fully opened. Since 2007, all electric energy consumers including residents shall be able to freely choose a supplier, thus it is time to be getting ready for opening of the market and educate favourable attitude of residents toward green energy as well as readiness to purchase it and pay more than for energy produced by traditional sources.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5181
Updated:
2018-12-20 23:09:40
Metrics:
Views: 17    Downloads: 7
Export: