Tautos kokybinio virsmo atvejis: deformuotos asmenybės potipių sklaida Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautos kokybinio virsmo atvejis: deformuotos asmenybės potipių sklaida Lietuvoje
Alternative Title:
Case of the nation's qualitative transformation: the spread of the subtypes of psychologically deformed personality in Lithuania
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2013, Nr. 5 (4), p. 997-1008
Keywords:
LT
Tinklaveikos visuomenė; Tauta; Valstybė; „Krizės asmenybė“ ir jos potipiai.
EN
Network society; Nation; State; "crisis personality" and its subtypes.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis pradedamas bendra sociopolitologine nūdienos visuomenės charakteristika, telkiant dėmesį į jos „šešėlinius palydovus“. Suformuluojama „krizės asmenybės“ samprata ir pagrindiniai jos bruožai. Išeities pozicijoms imama V. Kavolio samprata. Straipsnio autorius ją išplėtoja išskirdamas ir pagrįsdamas lietuviškoje realybėje besireiškiančius „krizės asmenybės“ potipius. Tai: tradicionalistas (etnokolektyvistas), pragmatikas (utilitaras), „simuliakras“ (simuliantas), marginalas ir „užribio klasės“ atstovas. Apžvelgiama minėtų potipių raiškos socialinė determinacija. Straipsnio pabaigoje žvilgsnis metamas į įsivaizduojamą normatyvine elgsena išsiskiriančią asmenybę. [Iš leidinio]

ENArticle begins with a socio-political evaluation of nature, development and the role of national identity. The focus is put on the features of change and social deformations. The baseline for the developed theoretical construction is a concept of "crisis personality", defined by Kavolis. The author of the article develops it further, makes it more specific by extracting the subtypes of the said personality that are present in the Lithuanian reality. These include the following: a traditionalist (ethnocollectivist); a modernist(utilitarianist); an outcast; a simuliacr; a person of an "outside class". Social portraits of these subtypes are defined. Exceptional attention is drawn to the determination of these subtypes and the conditions of their development. [From the publication]

DOI:
10.13165/SmS-13-5-4-02
ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51623
Updated:
2018-12-17 13:37:52
Metrics:
Views: 3
Export: