Ankstyvasis Vilniaus literatūrinis modernizmas (1904-1915) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ankstyvasis Vilniaus literatūrinis modernizmas (1904-1915): disertacija
Alternative Title:
Early literary modernism in Vilnius (1904–1915)
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
245 p
Notes:
Dr. disert. (Humanitariniai m.) -Vilniaus universitetas, 2005.
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Reviews:
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Early literary modernism in Vilnius (1904-1915) Vilnius : [Vilnius University], 2005 36 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tiriama problema yra ankstyvojo modernizmo istorinės raidos specifika daugiakalbėje Vilniaus literatūroje 1904-1915 m. laikotarpiu. Siekiama ištirti, kokia buvo pirmųjų modernizmo reiškinių formavimosi istorinė dinamika, kultūrinė genezė ir reikšmė, stilistiniai ir pasaulėžiūriniai bruožai, vystimosi ir funkcionavimo daugiakultūriame modernėjančiame mieste ypatybės, santykis su Europos ankstyvojo literatūrinio modernizmo procesais. XX a. pradžioje Vilnius tapo bendra kelių literatūrų, kuriamų penkiomis pagrindinėmis šio miesto nacionalinėmis kalbomis, - lietuvių, lenkų, jidiš, rusų ir baltarusių, - istorinės raidos, leidybos, kultūrinio gyvenimo, sociokultūrinės patirties ir komunikacijos erdve. Tarp 1904 ir 1915 m. mieste sinchroniškai pasirodė ir įsitvirtino visų šių literatūrų modernistiniai reiškiniai, pirmieji modernistinės pakraipos literatų sambūriai, estetinės programos, kolektyviniai leidiniai, penkiomis kalbomis buvo išleista itin daug ankstyvojo modernizmo stilistiką realizavusių literatūros kūrinių. Disertacija siekia ištirti daugiakalbę XX a. pradžios Vilniaus literatūrą. Siekiant giliau ištirti tiek lietuvių, tiek Lietuvos literatūroje vykusius ankstyvojo modernizmo procesus ir nustatyti Vilniaus literatūros reiškinių specifiką bei vaidmenį XX a. pradžios Lietuvos kultūriniame gyvenime, disertacijoje atliekama lyginamoji istorinė daugiakalbės šio miesto literatūros analizė.

ENThe issue studied by this dissertation is the specifics of the historical development of early modernism in the multilingual literature of Vilnius in the period 1904–1915. The study seeks to analyse the historical dynamic of the formation of the first signs of modernism, its cultural genesis and significance, its stylistic and worldview features, its development and functioning in a modernising multicultural city, and its relationship to the processes of early European literary modernism. In the early 20th century Vilnius became a shared space for the history, publishing, cultural life, sociocultural experience and communication of the literature of the five basic languages of this city – Lithuanian, Polish, Yiddish, Russian and Belarusian – to take place. Between 1904 and 1915 in Vilnius modernist phenomena simultaneously appeared and strengthened in all of these literatures, as did the first modernist literary circles, aesthetic programs and collective works. In all 5 of these languages, many literary works were published that realised the early modernist style. This dissertation aims to analyse the multicultural literature of Vilnius of the early 20th century. To better analyse the early processes of modernism in Lithuania in general and in Lithuanian literature and to determine the details and the role of Vilnius literary phenomena in Lithuania’s cultural life in the early 20th century, the dissertation undertakes a comparative historical analysis of the multicultural literature of this city.

Related Publications:
Vilniaus gyventojų kalbinis elgesys / Meilutė Ramonienė. Prace bałtystyczne: język, literatura, kultura. 2009, 4, p. 71-81.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5160
Updated:
2023-03-14 20:51:48
Metrics:
Views: 42
Export: