Vincento Slendzinskio tremties laikų albumėlis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vincento Slendzinskio tremties laikų albumėlis
Alternative Title:
Wincenty Sleńdziński’s Scrapbook from the Exile Period
In the Journal:
Menotyra. 2006, Nr. 2 (43), p. 35-41
Keywords:
LT
Eskizai; Maksimos; Poetinė kūryba.
EN
Sleńdziński Wincenty.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas vienas šaltinis – dailininko Vincento Slendzinskio eskizų ir užrašų albumėlis, saugomas Bialystoko muziejaus Slendzinskių galerijoje. Šis šaltinis unikalus tuo, kad jame, be eskizų ir piešinių, yra ir įdomios rašytinės medžiagos, atskleidžiančios lig šiol nežinotą V. Slendzinskio asmenybės pusę – jo literatūrinius bandymus. Tai – eilėraščiai, vodeviliai, būties apmąstymai. Albumas pildytas dailininkui būnant tremtyje, Nižnij Novgorodo gubernijos Kniaginino miestelyje, tad jame esantys piešiniai, kompozicijų eskizai padeda išaiškinti tremties laikotarpio meninės kūrybos tendencijas, o keliolika puslapių, skirtų kelionės iš Kniaginino į Charkozą, kur jam buvo leista apsistoti likusį tremties laiką, aprašymas atskleidžia nedidelį, bet įdomų jo gyvenimo tarpsnį. Pristatant šį šaltinį, daugiausia dėmesio skiriama V. Slendzinskio kūrybos Kniaginino laikotarpiui nušviesti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Eskizai; Poetinė kūryba; Maksimos; Sleńdziński Wincenty.

ENThis article analyses a book of sketches and notes made by the artist Wincenty Sleńdziński, which is currently stored at the Sleńdziński Gallery of the Białystok Municipal Museum. This source is unique in that along with sketches and drawings it contains interesting written material revealing Sleńdziński’s literary experiments, a previously unknown side of the artist’s personality. These include poems, vaudevilles and thoughts on human existence. The scrapbook was filled during the period of the artist’s exile in Kniaginin (a town in the Nizhniy Novgorod province), therefore the drawings and compositional sketches it contains help revealing tendencies in his creative work in exile. Several pages dedicated to the description of his trip from Kniaginin to Kharkov, where Sleńdziński was allowed to stay for the rest of the exile period, illustrate a short but interesting period of his life. In presenting the source, the author focuses in Sleńdziński’s creative period in Kniaginin. [From the publication]

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
  • Sapnai / Vincentas Slendzinskis ; parengė Rūta Janonienė. Acta Academiae Artium Vilnensis 2022, t. 106, p. 333-341.
  • Vilniaus bažnyčių ir vienuolynų paveikslų restauravimas 1763-1918 metais / Juozapas Blažiūnas. Muziejinių eksponatų priežiūra. 2, Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai / sudarė Jūratė Senvaitienė, Janina Lukšėnienė, Laima Janina Vedrickienė. Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, 2009. P. 127-143.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5153
Updated:
2018-12-20 23:09:38
Metrics:
Views: 25    Downloads: 7
Export: