"Ku pamięci". O wileńskich sztambuchach i pamiętnikach

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
"Ku pamięci". O wileńskich sztambuchach i pamiętnikach
Keywords:
LT
19 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Romantizmas / Romanticism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami XIX a. Vilniaus krašto atminimų albumai (kitaip vadinti bičiulių albumais – album amicorum, vok. Stammbuch), kurie išliko Vilniaus bibliotekų archyvuose; taip pat tradiciją tęsiantys šiuolaikiniai moksleivių atminimų albumai. Analizė buvo atlikta atsižvelgiant į kultūrinį ir lyginamąjį kontekstą, taip pat į analogiškus lenkų ir lietuvių kultūros reiškinius. Vertingiems dokumentams priklauso: grafo Eustachijaus Tiškevičiaus atminimų albumas, kuriame yra įžymių XIX amžiaus asmenybių – I. Chodzkio, A. E. Odynco,V. Sirokomlės, T. Zano, J. I. Kraševskio, L. Siemienskio ir kitų - autografų ir eilėraščių; Anielės Romerienės albumas; taip pat gimnazistiškas XIX – XX amžių sandūros Helenos Romerytės (Ochenkovskos) albumas, kuriame yra H. Sienkievičiaus, J. Blizinskio, E. Pavlovičiaus, K. Tetmajerio ir kitų įžymių žmonių įrašų. Romantinių atminimų albumų poetiką lėmė sentimentalios-romantinės salonų kultūros reikalavimai: jis buvo asmeninių santykių, draugystės ir brolybės pažadų, atminimų, turinčių išliekamąją vertę ateities kartoms, išsaugojimo vieta. Įrašai daugiausia yra panegirinio pobūdžio. XIX amžiaus antroje pusėje atminimų albumus turėjo jau tik egzaltuotos gimnazistės, vis retesnius originalius įrašus išstūmė populiarios, stereotipinės eilės iš specialiai leistų rinkinių. Po II-ojo pas. karo greitos švietimo raidos dėka atminimų albumai atgijo ir lenkų, ir lietuvių populiariojoje kultūroje. Pagrindinė albumo turėjimo priežastis – noras išsaugoti kolegų ir kartu patirtų mokyklinių išgyvenimų atsiminimus; dauguma įrašų šiuose albumuose turi panašumų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Albumai; Dienoraščiai; Vilniaus kraštas; Romantizmas; Literatūrinis gyvenimas; Regioninė savimonė.

ENThe article discusses 19th century Vilnius region souvenir albums (also known as “friendship books” – album amicorum in Latin and Stammbuch in German) still to be found in Vilnius library archives; it also discusses present day students’ souvenir albums that continue the tradition. The analysis was done having regard to the cultural and comparative context, given that there are similar cultural traditions in this regard among both Poles and Lithuanians. Among the valuable documents of this genre are the souvenir album of Count Eustachijus Tiškevičius, which contains autographs and poems by famous 19th century personalities such as I. Chodzkis, A. E. Odyncas, V. Sirokomlė, T. Zanas, J. I. Kraševskis, L. Siemienskis and others; also the album of Anielė Romerienė; and the turn-of-the century high school album of Helena Romerytė (Ochenkovska), which contains the autographs of H. Sienkievičius, J. Blizinskis, E. Pavlovičius, K. Tetmajeris and other famous people. These romantic and poetic souvenir albums were a product of the sentimental-romantic atmosphere of salon culture: they were a vehicle for preserving a record of personal relations, friendships and vows of brotherhood, and for preserving memories of lasting value for future generations. Most of the inscriptions are of a panegyric nature. In the second half of the 19th century souvenir albums were kept only by rich school-girls, and hand-written entries were ever rarer, being replaced by popular, stereotyped formulas from special publications. After WWII, thanks to universal education the practice of keeping souvenir albums was renewed among both Poles and Lithuanians in popular culture. The main aim of keeping an album was to preserve memories of school colleagues and shared school experiences. Most of the inscriptions in these albums are of a similar nature.

ISBN:
8392278119
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5138
Updated:
2013-04-28 16:11:53
Metrics:
Views: 11
Export: