Aplinkosauginio skalūnų dujų gavybos teisinio reglamentavimo Europs Sąjungoje problematika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aplinkosauginio skalūnų dujų gavybos teisinio reglamentavimo Europs Sąjungoje problematika
Alternative Title:
Problems of the environmental EU legislation applicable to the shale gas extraction
In the Journal:
Teisė. 2013, t. 87, p. 181-193
Keywords:
LT
Skalūnų dujų gavyba; Aplinkosauga; Aplinkos apsaugos teisė.
EN
Shale gas exploitation; Environment; Environmental law.
Summary / Abstract:

LTKomercinė netradicinių angliavandenilių gavyba JAV, planuojama skalūnų dujų (taip pat priskiriamų netradiciniams angliavandeniliams) gavyba kai kuriose Europos Sąjungos šalyse kelia klausimą, ar galiojantis teisinis reguliavimas yra pakankamas, siekiant užtikrinti aukštą aplinkos apsaugos lygį. Be to, atsižvelgiant į tai, kad skalūnų dujų gavybos poveikis aplinkai gali turėti įtaką ne vienai valstybei, atliekamas tyrimas visos Europos Sąjungos, o ne atskirų valstybių lygiu. Straipsnyje pateikiama diskusijos dėl ES aplinkos teisės taikymo skalūnų dujų gavybos procesams analizė: pagrindinės kylančios grėsmės aplinkai ir žmonių sveikatai, galiojantys ES teisės aktai, galimi grėsmių šalinimo būdai. Taip pat analizuojama, ar galiojantis reguliavimas Europos Sąjungoje yra pakankamas, siekiant užtikrinti aukštą aplinkos apsaugos lygį. Darbe remiamasi tarptautinių, europinių ir nacionalinių institucijų bei organizacijų tyrimais ir rekomendacijomis, Europos Parlamento 2012 m. lapkričio 21 d. Rezoliucija. Daroma išvada, kad esant dabartinei situacijai nėra būtinybės priimti atskiro teisės akto, reguliuojančio skalūnų dujų gavybą, tačiau tikslinga tobulinti esamą teisinį reglamentavimą (tiek ES, tiek nacionaliniu mastu), siekiant užtikrinti, jog skalūnų dujų gavybos metu nebūtų daroma didelio poveikio aplinkai. [versta iš angliškos santraukos]

ENCommercial extraction of the unconventional hydrocarbons in the U.S. as well as prospective extraction of the shale gas (which is one of the uncoventional hydrocarbons) in some of the EU Member States posed a question whether the current environmental legislation is sufficient to ensure high level of the environmental protection. In addition, having regard to the transnational nature of the environmental impact of the shale gas exploitation activities, this issue is better analysed at the EU rather than national level. The analysis of the discussion on the existing EU environmental law applicable to the shale gas exploitation activities is overviewed in the article: main threats to the environment and human health, as well as the EU legislation in force and possible recommendations on its further improvement are presented. Moreover, the existing environmental EU legislation is analysed in order to ascertain if it is sufficient to ensure high level of environmental protection. The analysis is based on the studies and recommendations issued by the international, European and national institutions and organisations, as well as on the Resolution of the European Parliament of 21 November 2012. Author makes a conclusion that although there is no necessity to adopt EU legal act governing shale gas extraction, both the EU and national environmental legislation applicable for the extraction of the shale gas has to be adjusted in order to ensure high level of environmental protection. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51327
Updated:
2018-12-17 13:37:12
Metrics:
Views: 2
Export: