Socialinio teisingumo suvokimas: piliečių ir vartotojų vertybiniai skirtumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio teisingumo suvokimas: piliečių ir vartotojų vertybiniai skirtumai
Alternative Title:
Social justice perception: citizens and consumers approach
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2013, Nr. 5 (3), p. 751-767
Keywords:
LT
Vartotojai / Consumers.
Summary / Abstract:

LTSunkumai, su kuriais susiduria išsivysčiusios ir, juo labiau, besivystančios valstybės palaikydamos socialinės apsaugos sistemas, kelia klausimą dėl visuomenės paramos ir požiūrio į socialinį teisingumą, kuris sudaro šių sistemų pagrindą. Nors socialine tikslo vertybe laikoma darni, socialiai teisinga visuomenė, skirtingų ideologijų, išsivystymo lygio ir atskirų visuomenės grupių samprata, koks tai turėtų būti visuomenės modelis, ženkliai skiriasi. Iš viso socialinių grupių spektro didžiausi ideologiniai skirtumai išryškėja dviejų kraštutinių visuomenės grupių – piliečių ir vartotojų – vertybių sistemose. Nors pastaraisiais metais vertybių tyrimams skiriamas didelis dėmesys, socialinio teisingumo vertybės, jų konceptualizacija, vertybių formavimasis ir dominavimas atskiruose socialiniuose sluoksniuose, vertybių evoliucija dar menkai išnagrinėti. Straipsnyje socialinio teisingumo vertybės nagrinėjamos iš dviejų, ideologiškai prieštaringų visuomenės grupių – vartotojų ir piliečių, pozicijų. Remiantis teorine analize išskirta teorinė principų ir prielaidų aibė, kurios pagrindu sukonstruota loginė struktūra ir sudarytas teorinis tyrimo modelis. Remiantis reprezentatyvios apklausos rezultatais patikrintos teorinės hipotezės ir išnagrinėti vertybių skirtumai. Empirinio tyrimo rezultatai patvirtino šešias iš devynių suformuluotų teorinių hipotezių. Tyrimo rezultatai leido išskirti būdingus kolektyvisto ir individualisto požiūrio į socialinį teisingumą skirtumus ir sudaryti jų savybių rinkinius. Parengta vykdant LMT finansuojamą projektą SIN-12005 „Piliečių ir vartotojų socialinio-ekonominio teisingumo suvokimo formavimo gairės“. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinis teisingumas; Socialinės vertybės; Visuomenės grupės; Vartotojai; Piliečiai; Perceived social justice; Social values; Social groups; Citizens; Customers.

ENThe changes in modern welfare states engendered by globalization, social needs and environmental issues evoke the question of the social bases of support of the modern welfare state system. Although socially just sustainable society is the main value and the general purpose of social development, the concept of a model for the ideal society accepted by some groups of different ideologies and different levels of development significantly differs. The research on social values in the scientific literature indicates the two social groups, citizens and consumers, having the sharpest contrasts in social value systems. This difference between these groups derives from two distinct ideologies and distinct value systems. By searching for the answer how the differences of these groups impact the perception of social justice values, which is crucial for a long term socio-economic development, the authors developed a theoretical framework, which outlines the structural relationship between the social attributes, principles of justice and individual preferences. Using data from a recent representative populationbased survey on attitudes about social justice, conducted in Lithuania in 2013 (N=1050), the authors of the article tested a number of assumptions and theoretical hypothesis. The findings revealed three different sets of respondents with distinct value preferences and collectivistic attitudes. The authors also found that these groups have significant differences not only in evaluating the factors that determine the income of the people, but also in the trust in government, participation in decision making, etc. The results allowed to distinguish characteristic features and social justice attitudes of the groups and to create the attribute sets. Prepared according to the scientific project financed by LSC SIN-12005 “Guidelines for Forming Social Justice Perception of Citizens and Customers”. [From the publication]

DOI:
10.13165/SMS-13-5-3-05
ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Related Publications:
  • Skirtingumo dimensijos : Lietuvos gyventojų vertybės europiniame kontekste / Stanislovas Juknevičius. Vilnius : Gervelė, 2002. 316 p.
  • Socialinės Europos kūrimas / Leta Dromantienė. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008. 227 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51296
Updated:
2020-04-06 16:19:07
Metrics:
Views: 50    Downloads: 5
Export: