Lietuvos metraščio Vavelio nuorašas (fragmentas)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos metraščio Vavelio nuorašas (fragmentas)
Alternative Title:
Wawel copy (a fragment) of the Lithuanian Chronicle
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra . 2012, 34, p. 121-151
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Lietuvos metraščiai; Platusis Lietuvos metraščių sąvadas; Sanguškos; Zaslavskiai; Nuorašai
EN
Lithuanian Chronicle; Sanguszko family; Zaslavsky family; Manuscript
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje supažindinama su iki šiol nežinotu Lietuvos metraščių Plačiojo sąvado nuorašu (fragmentu), šiuo metu saugomu Valstybiniame archyve Krokuvoje, vadinamajame „Sanguškų giminės archyvo iš Gumniskų“ fonde. Surastasis Lietuvos metraščio nuorašas yra Plačiojo sąvado fragmentas (beveik visas šiame sąvade perdirbto „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių metraščio“ tekstas). Fragmentas surašytas pusustaviu, pereinančiu į greitraštį, beveik ištisai vieno rašovo ranka, bet kai kur matomas kitos rankos raštas. Vandenženkliai rodo, kad rankraštis buvo pagamintas aštuntajame-devintajame XVI a. dešimtmetyje. Surastasis nuorašas nėra Bychoveco kronikos protografas, tačiau gali būti Zaslavskių metraščio dalis, juolab, kad Sanguškos paveldėjo Zaslavskių archyvą. Radinys leidžia sugrįžti prie Plačiojo sąvado genezės, turinio, kalbos ir kitų klausimų. Jis taip pat verčia imtis paieškų Sanguškų ir kituose Abiejų Tautų Respublikos diduomenės archyvuose, drauge suvokiant visą šių pastangų sudėtingumą. Išsamesnė informacija apie šį rankraštį bus pateikta būsimoje fragmento publikacijoje. [versta iš angliškos santraukos]

ENArticle introduces to a copy (fragment) of the 3rd Lithuanian Chronicle not known before, which is kept at the moment at the State Archives in Kraków, in the fond “Sanguszko Family Archives” (Archiwum Rodzinne Sanguszków z Gumnisk). A text of the “Chronicle of the Grand Dukes of Lithuania” processed in the 3rd Lithuanian Chronicle comprise the aforementioned fragment. It is written in Cyrillic minuscule becoming a cursive, mainly by one person, however, a different hand appears in some places as well. According to the watermarks the manuscript is dated to the 1570s-80s. The found copy is not a protograph of the Bychowiec Chronicle, but can be a part of the Zaslavsky Chronicle, bearing in mind that Sanguszkos inherited the Zaslavsky archive. The finding lets to turn back to the genesis, content, language, and other questions of the 3rd Lithuanian Chronicle. Also, it forces to get engaged in searching in the archives of Sanguszkos and other archives of magnates of the Republic of Two Nations, at the same time understanding how complicated are such attempts. More detailed information on this manuscript will be presented in the forthcoming publication of the fragment. [From the publication]

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51251
Updated:
2018-12-17 13:30:28
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2