Iššūkis standartui

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iššūkis standartui
Alternative Title:
  • Challenging the Standard
  • Juozui Apučiui - 70
In the Journal:
Metai. 2006, Nr. 6, p. 90-98
Summary / Abstract:

LTPrisimenant net keletą išskirtinių Jono Apučio gyvenimo progų – septyniasdešimtmečio jubiliejų, naująją knygą „Maži atsakymai į didelius klausimus“ ir kiek anksčiau pasirodžiusį novelių rinkinį „Vieškelyje džipai“ – rašytojo gyvenime ir kūryboje bandoma ieškoti įvairia forma pasireiškiančių iššūkių standartui, įvairialypio pasipriešinimo sustabarėjusioms ideologijoms, politinėms sistemoms, visuomeninei santvarkai, netgi sau pačiam. Straipsnyje nagrinėjamos novelių rinktinės „Vieškelyje džipai“, „Skraidančios obelys“. Taip pat nepamirštama aptarti ir anksčiau rašytų knygų „Skruzdėlynas Prūsijoje“, „Horizonte bėga šernai“, „Gegužė prie nulūžusio beržo“. Visus Jono Apučio kūrinius bandoma verti ant vienos ašies ir naujosios knygos traktuojamos kaip ankstyvųjų tęsiniai. Naujosiose, pasak straipsnio autoriaus, išsakoma tai, kas tik sąlygine, sapno poetikos priemonėmis pagrįsta ir tiesiog ezopine, užuominų prismaigstyta kalba buvo bandoma pasakyti apysakoje „Skruzdėlynas Prūsijoje“ ar kt. Kaip ir naujoje Jono Apučio novelių knygoje, taip ir straipsnyje bandoma sudėlioti visus taškus ten, kur anksčiau buvo palikti daugtaškiai. Rašinyje daug paties rašytojo gyvenimo faktų (gautos premijos, darbo vieta, kūrybinės plotmės – ne tik proza, bet ir kritika). Straipsnio tikslas – parodyti, kad Jono Apučio gyvenimas ir kūryba – tai „ėjimas prieš srovę“, „iššūkis standartui“.Reikšminiai žodžiai: Šiuolaikinė proza; Contemporary literature.

ENThe structure and contents of the article correspond to the title “Challenging the Standard”. Remembering several occasions in Jonas Aputis’ life – a 70 years jubilee, the new book “Little Answers to Big Questions” and a compilation of short stories “Jeeps on the Highway” which appeared prior to that – the author tries to find challenges to the standard that appeared in any form in the writer’s life, miscellaneous forms of resistance against uncompromising ideologies, political systems, the social order and the writer himself. The article analyses the compilations of short novels “Jeeps on the Highway” and “Flying Apple Trees”. Furthermore, books that were written earlier are also analysed: “Anthill in Prussia”, “Wild Boars on the Horizon”, and “May Beside a Broken Birch”. All works by Jonas Aputis are regarded as a consecutive process, and new books are seen as continuations of old ones. According to the author of the article, new books express what the writer tried to convey in the short story “Anthill in Prussia” by using a relative language, based on the poetics of a dream, or simply the Aesopic language full of allusions. Similar to Jonas Aputis’ new book, the author of the article tries to make clear everything which was unsaid. The article is full of facts from the writer’s life (awards, his workplace, creative dimensions – not only prose, but also criticism). The purpose of the article is to show that Jonas Aputis’ life and works are “swimming against the tide” and “challenging the standard”.

ISSN:
0134-3211
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5120
Updated:
2020-03-05 19:41:24
Metrics:
Views: 26
Export: