Lietuvos ekspertų socialinės politikos modelio sampratos problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ekspertų socialinės politikos modelio sampratos problema
Alternative Title:
Problem of Lithuanian experts notion of social policy model
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2013, Nr. 2 (63), p. 163-176
Keywords:
LT
Draudimas / Insurance; Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama empirinio tyrimo apie ekspertų, kurie prisideda prie atitinkamo Lietuvos socialinio modelio kūrimo ir įgyvendinimo, kaip elito dalies, sampratą. Pateikiami naujausio Lietuvos socialinių tyrimų centro, Vilniaus ir Mykolo Romerio universitetų tyrėjų grupės (vadovė J. Aidukaitė) 2010-2012 metais atlikto tyrimo dalies apie Gerovės valstybės kūrimą Lietuvoje duomenys. Lietuvos ekspertų ir kitų veikėjų, kaip dalies Lietuvos elito, samprata apie Lietuvos socialinės politikos modelį pristatoma remiantis reprezentatyviais 67 respondentų interviu, kurie UAB „Sporto komunikacijos“ kvalifikuotų žurnalistų (interviuerių) atlikti 2011 m. sausio – liepos mėnesiais, duomenys tyrėjų apdoroti 2011 m. pabaigoje – 2012 m. Tyrimo rezultatai rodo, kad santykinai Lietuvos elitą, remiantis socialinės politikos modelio samprata, galima skirstyti į keturias didesnes grupes: tuos, kurie neturėjo konkretesnio ir aiškesnio supratimo apie Lietuvos socialinės politikos modelį; tuos, kurie vertino šį modelį, remdamiesi Lietuvos moksle jau benusistovinčia pozicija dėl šio modelio korporatyvinės bismarko, arba postkomunistinės korporatyvinės bismarko klientelistinės, prigimties, tačiau aiškiai gravituojančia liberalaus modelio kryptimi; taip atsakiusių respondentų dalis buvo didžiausia; tuos, kurie įžvelgė šiame modelyje socialdemokratinių, arba, atvirkščiai, liberalių elementų dominavimą; keletą originalesnių šio modelio vertinimų, kaip, pvz., liberalų Lotynų Amerikos tipo modelį, socialdemokratišką skandinavų modelį, sovietinės sistemos tąsą ar pan. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekspertai; Ekspertinis interviu; Lietuvos socialinės politikos modelis; Socialinė apsauga; Socialinės politikos modelis; „Sodra“; Expert interview; Experts; Social insurance fund; Social policy model; Social protection; The Lithuanian social policy model.

ENArticle reveals the 67 authentic semi-structured qualitative interviews about the views of Lithuanian experts towards social policy model which were conducted with policy-makers, academics and the political, economic and bureaucratic elite in Lithuania in January-July of 2011. The interviews were conducted as part of the broader project "The transformation of the welfare state in Lithuania: the origin, specific features and main causal forces behind its development" (2010-2011), financed by the Research Council of Lithuania (led by J. Aidukaitė). Experts interviews showed that there are significant differences of the notion of social policy model between various respondents groups. Especially visible were the differences between social administration, scientists, interest organizations and NGO’s leaders groups from one side and businessmen and media representatives from the other side. The first group of representatives showed more "socialdemocratic" approach while the second group of experts showed more pro-liberal and even liberataristic views about social policy formation in Lithuania, its causes and perspectives. The largest group of respondents (the third of all experts) defined the Lithuanian social policy model as corporatist – "bismarckian" model which is drifting to liberal model. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Lietuvos politinių partijų samprata apie socialinę apsaugą / Arvydas Guogis, Dainius Bernotas, Domas Ūselis. Vilnius : Eugrimas, 2000. 160 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51166
Updated:
2018-12-17 13:39:19
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: