Dialektyzacja w prozie W. Piotrowicza

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Dialektyzacja w prozie W. Piotrowicza
Alternative Title:
Dialectization in the prose of W. Piotrowicz
In the Journal:
Keywords:
LT
Lenkų kalba / Polish language; Proza / Prose; Rusų kalba / Russian language; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išanalizuoti kalbos priemones V. Piotrovočiaus gavendose, vartojamas Vilniaus krašto lenkų kalbai stilizuoti. Buvo tiriama jo knyga „W głąb i z bliska” („Gilyn ir iš arti“), pasirodžiusi 2005 m. Kuklūs savo apimtimi tekstai suteikia daug įdomios medžiagos įvairiapusėms kalbos ir stilistikos tyrimams. Gavendų dialektizacija geriausiai atsispindi pasirinktoje leksikoje – skoliniuose iš lietuvių, baltarusių, rusų kalbų bei archaizmuose. Autorius taip naudoja kitas, būdingas šiam kraštui, kalbos ypatybes, tokias, kaip fonetika, morfologija ir sintaksė, tačiau mažesne dalimi. Net pasirinktinai traktuojama dialektizmų prezentacija leidžia teigti, kad kalbinė medžiaga naudojama V.Piotrovičiaus kūrinio stilizacijai yra autentiška. Patvirtinimą tam rasime daugelyje kalbotyros darbų, skirtų Lietuvoje vartojamai lenkų kalbai tirti. Kilęs iš Vilniaus krašto rašytojas gerai žino vietinę kalbą ir tipinius jai bruožus naudoja savo kūriniuose. Gavendose vartojamos kalbos priemonės visų pirma siejasi su leksika. Autorius sąmoningai ir saikingai vartoja dialektizmus ir tai suteikia tekstui komunikativumą. Vietinės tarmės elementai vykdo ne tik nominatyvią funkciją, bet sustiprina teksto ekspresiją, vaizdingumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dialektizacija; Proza; Stilistika; Dialectalization; Prose; Stylistics.

ENThe purpose of the article is to analyse the linguistic meaning of Piotrowicz’s “gawędas”, which are used to stylise the Polish language in the Vilnius region. His book “Into the Deep and Close By” (published in 2005) was analysed. The short text provides a considerable amount of interesting material for a varied analysis of the language and stylistics. The “dialectisation”[11] of the “gawędas” is reflected in the chosen lexicon: borrowings from Lithuanian, Byelorussian, Russian and archaisms. Furthermore, the author uses other peculiarities of the language that are characteristic of this region: phonetics, morphology, and syntax, but to a lesser degree. A randomly treated presentation of dialectisms justifies the assertion that the linguistic material used for the stylisation of Piotrowicz’s work is authentic. The proof is found in many works on linguistics which analyse the Polish language used in Lithuania. Originating from the Vilnius region, the writer knows the local language very well and uses its characteristic traits in his works. Firstly, the linguistic means used in “gawędas” are related to the lexicon. The author uses dialectisms both consciously and moderately. This, in turn, imparts communicativeness on the text[12]. Elements of the local dialect perform the nominative function and enhance the expression and picturesqueness of the text.

ISSN:
1648-1496
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5114
Updated:
2019-11-09 15:53:58
Metrics:
Views: 8
Export: