Szlachta ruska Wielkiego Księstwa Litewskiego a reformacja. Część II: przyczyny przyjmowania nowych wyznań, aktywność reformacyjna oraz motywy porzucania konfesji protestanckich

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Szlachta ruska Wielkiego Księstwa Litewskiego a reformacja. Część II: przyczyny przyjmowania nowych wyznań, aktywność reformacyjna oraz motywy porzucania konfesji protestanckich
In the Journal:
Białoruskie Zeszyty Historyczne [Беларускі гістарычны зборнік]. 2003, t. 19, p. 54-76
Keywords:
LT
Antitrinitoriai; Jėzuitai; Kalvinizmas; Katalikybė; Kontreformacija; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfesijos; Pravoslavai; Reformacija; Rusų bajorai.
EN
Calvinism; Catholic reformation; Catholicism; Jesuits; Nontrinitariarism; Orthodoxy; Reformation; Russian nobles; The Grand Duchy of Lithuania.
ISSN:
1232-7468
Related Publications:
Kariera siedemnastowiecznego ewangelickiego szlachcica Jana Kunowskiego / Karol Łopatecki. Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 2018, t. 62, p. 47-89.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51043
Updated:
2018-02-20 04:41:43
Metrics:
Views: 6
Export: