Specialybės (dalyko) anglų kalbos programos rengimo gairės universitete

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
Kalba
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
AntraštėSpecialybės (dalyko) anglų kalbos programos rengimo gairės universitete
Kita antraštėGuidelines for ESP syllabus design at university
Autoriai
LeidinyjeMokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2006, Nr. 6, p. 113-123
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTSpecialybės anglų kalbos dėstymas; Specialybės anglų kalbos bruožai; Programų tipai; Specialybės anglų kalbos programos rengimo etapai
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje aptariami įvairūs specialybės anglų kalbos programos bruožai, programų tipai ir šiuolaikinės specialybės anglų kalbos programų rengimo tendencijos. Keliamas tyrimo tikslas - patobulinti šiuo metu Šiaulių universitete dėstomos specialybės anglų kalbos programą siekiant geriau tenkinti studentų poreikius ir atitikti dabarties keliamus reikalavimus. Autoriai, remdamiesi literatūros apžvalga ir savo ilgamete darbo patirtimi, pateikia atnaujintos specialybės anglų kalbos programos, skirtos Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos ir Socialinių mokslų fakultetų studentams, rengimo gaires, kurias sudaro šeši etapai: studentų anglų kalbos žinių lygio nustatymas; kurso tikslų ir uždavinių suformulavimas; kurso turinio, atitinkančio studentų konkrečius interesus ir poreikius, rengimas; medžiagos paieška, atranka, gaminimas, tobulinimas ir atnaujinimas; kurso planavimas, derinantis prie konkretaus fakulteto studentų interesų ir poreikių; kurso įvertinimas. Siekdami geriau tenkinti studentų poreikius ir dabarties reikalavimus, autoriai ieško specialybės anglų kalbos programos tobulinimo būdų ir siekia inicijuoti diskusiją apie kompleksą priemonių, efektyviau tenkinančių besimokančiųjų poreikius ir laikmečio reikalavimus.

ENDifferent characteristics of English for specific purposes, types of syllabi and current tendencies of ESP syllabus design are described and discussed in the paper. On the basis of the literature analysis and the writers' own long-term work experiences guidelines (consisting of six phases) of a renewed ESP syllabus design for Special Education and Social Sciences Faculties of Šiauliai University are proposed. The writers' aim was to foresee possible ways to improve the existing ESP syllabus in order to better meet students' needs and modern time requirements. [From the publication]

ISSN1822-119X, 2424-3302
Mokslo sritisEdukologija / Education
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/5095
Atnaujinta2020-07-30 18:25:27
Metrika Peržiūros: 6