Semantikos ir poetikos vienovė Janinos Degutytės eilėraščių cikle "Piemenaitė karalaitė"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Semantikos ir poetikos vienovė Janinos Degutytės eilėraščių cikle "Piemenaitė karalaitė"
Alternative Title:
The Unity of Semantics and Poetics in Janina Degutytė‘s Cycle of Poems "Piemenaitė karalaitė" ("Little Shepherd Queen”)
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2006, Nr. 5, p. 4-8
Keywords:
LT
Poetika; Vaikų poezija.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje interpretuojamas Janinos Degutytės (1928 – 1990), žymios XX a. antros pusės lietuvių poetės, eilėraščių ciklas „Piemenaitė karalaitė“ (1982). Tai ryškus ir įdomus gėlių bei apskritai floristinio motyvo išskleidimas lietuvių poezijoje. Ciklą sudaro 22 eilėraščiai, kiekvienas iš jų pateikia vis kito augalo „portretą“. Straipsnyje ryškinama šio ciklo poetinių vaizdų kūrimo ypatumai, semantikos ir poetikos dominantės: netikėtas, okazionalus žodžių junglumas, tautosakiniai įvaizdžiai, opozicinis mąstymas bei personifikavimo galimybių panaudojimas, kuriant originalius augalų vaizdinius. Daug dėmesio straipsnyje skiriama spalvų poetinėms reikšmėms atskleisti. Eilėraščių ciklas „Piemenaitė karalaitė“ mąstomas ne tik kaip vaikų poezijos tekstas, bet ir kaip universalus literatūros objektas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vaikų poezija; Poetika.

ENThis article interprets “Piemenaitė karalaitė” (“Little Shepherd Queen”), a cycle of poems by Janina Degutytė (1928-1990), a famous Lithuanian poet from the second half of the 20th century. It is a vivd and fascinating work of flower motifs and in general floral motifs in Lithuanian poetry. The cycle is comprised of 22 poems, with each providing the portrait of a particular plant. This article highlights the special features of the creation of poetic images in this cycle, and the dominating features of semantics and poetics: the unexpected arrangement of words together, folkloric images, oppositional contemplation and use of personification in creating original plant images. Much attention in the article is focused on uncovering the poetic meanings of colours. The “Piemenaitė karalaitė” cycle of poems is meditated upon not only as a text of children‘s poetry, but also as a universal object of literature.

ISSN:
0235-7151
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5091
Updated:
2018-12-17 11:47:09
Metrics:
Views: 39    Downloads: 7
Export: