The Exploration of Šventoji wreck W-1

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Exploration of Šventoji wreck W-1
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Archeologija; Baltijos jūra; Laivai; Laivyba; Laivų nuskendimai; Naujieji laikai; Paskendę laivai; Povandeninė archeologija; Šventosios uostas; Archaeology; Baltic Sea; Boats; Early modern period; Navigation; Port of Šventoji; Shipwrecks; Underwater archaeology; Wrecks.
Keywords:
LT
Archeologija / Archaeology; Baltijos jūra; Laivai; Laivyba; Laivų nuskendimai; Naujieji laikai; Paskendę laivai; Šventosios uostas.
EN
Baltic Sea; Boats; Early modern period; Navigation; Port of Šventoji; Shipwrecks; Underwater archaeology; Wrecks.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi pirmojo Lietuvos Baltijos jūros pakrantėje surasto nuskendusio laivo, pavadinimu W-1, tyrimų rezultatai. 1974 m. audra išmetė pirmuosius laivo korpuso fragmentus į krantą, todėl Klaipėdos jūrų muziejus organizavo ekspediciją, bet tiksli laivo vieta nebuvo nustatyta. 1999 m. atnaujinus paieškas, vietinio žvejo pagalba, buvo nustatyta tiksli nuskendusio laivo vieta. Laivas yra 250 m nuo kranto, 2.5-3 m gylyje, padėtis - laivo kilis yra Vakarų-Rytų kryptimi, laivo priekis nukreiptas tiesiai į krantą. Išlikusi korpuso dalis siekia 23.2 m ilgį ir 7 m plotį korpuso viduryje. Korpusas primena ilgiems atstumams įveikti skirtą laivą, tikėta, kad jis galėjo turėti 3 burių stiebus. Laivo priekis yra stačiakampio formos, 36x24 cm dydžio, pagamintas iš dvigubų ąžuolinių sijų, sustiprintų 2.5 cm pločio geležinėmis juostelėmis. Laivo priekis prijungtas prie kilio 18 cm pločio alkūnine jungtimi. Laivo radiniai – peilis, geležinės vinys ir kulkos – neleidžia tiksliai nustatyti laivo amžiaus ar jo kilmės. Laivo išmatavimai ir konstrukcijos pobūdis leidžia palyginti su kaimyninėse šalyse aptiktais laivais, kurie datuojami XVII-XVIII a. viduriu. Laivas nuskendo plaukdamas į arba iš Šventosios uosto ir buvo nepilnai pakrautas. Šventosios uosto klestėjimo laikotarpis apima 1679-1701 m. Istorijos šaltiniai mini du netoli šio uosto 1695 ir 1699 m. nuskendusius laivus, tad tikėtina, kad tai vieno iš jų korpusas.

ENThis paper introduces the results of research conducted on the first shipwreck, named W-1, found on Lithuanian coast. In 1974 the first fragments of the ship's carcass were beached, so Klaipėda Sea Museum organised an expedition, but the exact location of the ship was not found. In 1999, after reviving the expedition, with the help of a local fisherman, an exact location of the ship was found. The ship is located 250 m offshore, 2,5-3 m deep in the water. The keel of the ship is pointed in East-West direction, the front of the ship is pointed straight to the beach. The remaining part of carcass is 23,2 m long and 7 m wide in the middle of the carcass. The carcass reminds of a carrack; it is believed that it had 3 sail masts. The front of the ship is rectangular, 36x24 cm, made with double oak balks reinforced by 2 metal strap that were 2,5 cm wide. The front of the ship is connected to the keel with a swivel connector that is 18 cm wide. The items found in the ship: a knife, iron nails and bullets. These items give no indications of the ship's age and origin. The size of the ship and the carcass can be compared to the ships, dated back to early – mid-18th centuries, found in neighbouring counties. The ship sank when sailing to or from the harbour of Šventoji and was not fully loaded. The period when the harbour of Šventoji thrived was 1679-1701. Two shipwrecks near the harbour dated 1695 and 1699 are mentioned in historical evidence, so it is likely that this carcass belonged to one of the two ships.

Related Publications:
Povandeninių tyrimų technologijos Lietuvos archeologijos praktikoje / Vladas Žulkus. Metodai Lietuvos archeologijoje : mokslas ir technologijos praeičiai pažinti / sudarė Algimantas Merkevičius. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2013. P. 643-669.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50801
Updated:
2017-07-11 11:30:16
Metrics:
Views: 23
Export: