Mokymosi stiliaus reikšmingumas remiantis į vaiką orientuoto ugdymo samprata

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymosi stiliaus reikšmingumas remiantis į vaiką orientuoto ugdymo samprata
Alternative Title:
Significance of learning styles in the conception of child-oriented education
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2005, Nr. 5, p. 96-101
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTLietuva, kaip ir daugelis kitų šalių, švietimo sistemoje teikia pirmenybę ugdymui, orientuotam į asmenybę, jos gebėjimus, polinkius ir interesus, kas savo ruožtu reikalauja atitinkamo pedagogų pasirengimo ir kompetencijų. Ugdymasis veikiant pagal savo prigimtį ir patiriant sėkmę įgalina atkreipti dėmesį į mokymo/si individualizavimą. Tarp veiksnių, sąlygojančių individualizuotą mokymą ir jo sėkmę, vis dažniau minimas individualus vaiko mokymosi stilius. Į naujausią informaciją apie smegenų veiklą ir mokymosi ypatumus, bei su jais susijusius mokymosi stilius, dėmesį atkreipia K. Walsh (1998), E. Jensen (2001), H. Gardner (1993). E. Kret (2001) ir kiti mokslininkai, išryškindami skirtingus požiūrius, mokymosi stilių modelius, jų klasifikavimą. Mokymosi stiliaus reikšmingumas remiantis į vaiką orientuoto ugdymo/si samprata atskleistas aktualizuojant idėją, jog kokybišką ir į vaiko prigimtines bei išugdytas individualias galimybes orientuotą pedagogo veiklą lemia jo nuostatos į mokymo proceso individualizavimą ir šios veiklos realizavimą. Tyrimo, kuriame dalyvavo pradinių klasių mokytojai, rezultatai išryškino nepakankamą mokymosi stiliaus sampratos ir reikšmingumo suvokimą bei gebėjimą organizuoti mokymą/si atsižvelgiant į juos, taip pat pedagogų nepakankamą pasirengimą individualizuoti mokymąsi stiliaus pagrindu bei su tuo susijusias problemas ir sunkumus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokymosi stilius; Į vaiką orientuotas mokymas; Suvokimo tipai; Individualizuotas mokymasis; Style of learning; Child-oriented learning; Types of perception; Organization of learning; Individuaklized learning.

ENIn the area of education, Lithuania—just as many other countries—gives priority to education focused on a personality, related abilities, predispositions, and interests, which in its own turn demands for respective preparation and competences of pedagogues. Self-education according to one’s nature and through success empowers focusing on individualization of teaching/learning. Individual learning child is more frequently named among factors determining individualized teaching and its success. Walsh (1998), Jensen (2001), Gardner (1993), Kret (2001) and other scientists focus on the most up-to-date information about brain activity and learning peculiarities as well as related learning styles, underlining different learning style models and their classification. The significance of a learning style on the basis of a child-focused education as a concept was revealed by underlining the idea that high-quality activity of a pedagogue with a focus of a child’s natural and gained attitudes towards individualization of a learning process and implementation of this activity. Results of the study partaken by primary school teachers, pointed out an insufficient apprehension of a learning style concept and significance as well as ability to respectively organize teaching/learning, and an insufficient readiness of pedagogues to individualize learning on the basis of style and related problems and difficulties.

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5076
Updated:
2018-12-20 23:09:35
Metrics:
Views: 32    Downloads: 5
Export: