Postmodernizmo iššūkiai ir švietimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Postmodernizmo iššūkiai ir švietimas
Alternative Title:
Challenges of postmodernism and education
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2005, Nr. 5, p. 8-12
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, pasitelkus konstruktyviosios kritikos metodą, bandoma įvertinti švietimo situaciją postmodernizmo kontekste. Ugdymo filosofijos, kaip ir filosofijos apskritai, vienas svarbesnių uždavinių- kritika- leidžia kiek ciniškai demaskuoti kai kuriuos šiuolaikinio švietimo kritinius momentus arba kryžkeles. Įvairūs postmodernizmo iššūkiai (urbanizacija, migracija, socialinės diferenciacijos, individualizacija), skirtingai veikiantys kai kurias visuomenės veiklos sritis bei sluoksnius, neišvengiamai turi įtakos ir švietimui apskritai. Straipsnyje sugretinamos vokiečių mąstytojo P. Sloterdijk ir sociologo A. Aviram filosofinės pozicijos švietimo prasmės bei tikslingumo postmodernioje visuomenėje klausimu. [Iš leidinio]

ENWithin this article, using the method of constructive critique, we try to look objectively into the situation of modern education in the context of postmodernism. One of the main tasks of educational philosophy, as well as the philosophy in general, is a critique that allows quite cynically debunk some crucial moments or crossroads in today’s education. Various postmodernism’s challenges in the modern society undoubtedly affect different fields and spheres of social activities; however, they deeply touch the educational system as well. In this analysis we referred to the philosophic way-outs of such modern philosophers as P. Sloterdijk (1999) and A. Aviram (2000), while discussing today’s education situations in which forthcoming specialists and their “trainers” are put in.

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5070
Updated:
2018-12-20 23:09:33
Metrics:
Views: 28    Downloads: 4
Export: