Lietuvos socialdemokratų požiūris į rusiškąjį komunizmą 1919-1922 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos socialdemokratų požiūris į rusiškąjį komunizmą 1919-1922 metais
Alternative Title:
The Attitude of the Lithuanian Social Democrats towards Russian Communism in 1919-1922
In the Journal:
Keywords:
LT
Socialdemokratai.
EN
Communism; Social democrats.
Summary / Abstract:

LTXX a. 3 deš. pradžioje, kaip ir viso tarpukario laikotarpio ir apskritai XIX a. pab. – XX a. pirmosios pusės, Lietuvos socialdemokratijos ideologija apibūdinama ir vadinama marksistinio socializmo ideologijos lietuviškuoju variantu (atveju). Dėl kai kurių kitų šios lietuviškojo marksistinio socializmo ideologijos aspektų, kurių aptarimas neįeina į šį straipsnį, jį, kaip ir kitų Europos socialistinių – socialdemokratinių partijų, ar atskirų tokių partijų grupių tokių ideologija, XX a. 3 deš. pradžios atveju apibūdintina kaip pakankamai radikaliai interpretuoto klasikinio marksistinio socializmo ideologija. Tačiau tiek jos, tiek kitų šio laikotarpio Europos socialdemokratinių partijų ideologijos, paremtos nuosaikesnėmis marksizmo interpretacijomis, visumoje apibūdintinos kaip reformistiškai – demokratiškai interpretuotos marksistinio socializmo ideologijos nacionaliniai variantai. Iš tokio reformistiškai – demokratiškai interpretuoto marksizmo ideologijos ir ypač ankščiau pristatytos jos sudėtinės dalies – „evoliuciškai revoliucinės“ perėjimo iš kapitalizmo į socializmą teorijos – seka ir nuoseklus ir vienareikšmiškai aptariamos epochos, kaip ir vėlesnių istorinių laikotarpių socialdemokratų, pasisakymas už demokratiją, jog demokratija yra ir kelias, būdas, priemonė pereiti į socializmą ir kartu būtinas, neatsiejamas socializmo bruožas. Tod tolimesniame tekste nagrinėjama – kiek ši nuostata pasireiškė aptariamojo laikotarpio lietuviškosios socialdemokratijos politinėje mintyje.Reikšminiai žodžiai: Socialdemokratai; Komunizmas; Social democrats; Communism; Rusija (Russia).

ENThe Lithuanian Social Democratic ideology of the early 1920s as well as of the whole interwar period and the late 19th century – first half of the 20th century is described and seen as a Lithuanian version of Marxist social ideology. Due to some aspects of this Lithuanian Marxist social ideology, which are not discussed in this article, in the early 1920s it could be defined as quite radically interpreted classical Marxist socialism ideology, just like the ideology of other European Socialist – Social Democratic parties or separate groups of such parties. Nevertheless, this ideology as well as the ideology of European Social Democratic parties in the same period is based on more moderate Marxism interpretations, and is defined as reformist-democrat interpreted national versions of Marxist socialism ideology. Such a reformist-democrat interpreted Marxist ideology and particularly its constituent part, the “evolutionary revolutionary" theory of shifting from capitalism to socialism, determined the Social Democrats' consistent support for democracy in the period discussed as well as in later historical periods. They saw democracy as a means of shifting to socialism and an integral feature of socialism. The rest of the text analyses the manifestation of such an attitude in Lithuanian Social Democracy in the period discussed.

ISSN:
1392-0251
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5061
Updated:
2013-04-28 16:11:07
Metrics:
Views: 29
Export: