Memorandum of the governor-general of the Vilna gubernia Sviatopolk-Mirskii on the Lithuanian Latin alphabet

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Memorandum of the governor-general of the Vilna gubernia Sviatopolk-Mirskii on the Lithuanian Latin alphabet
In the Journal:
Lithuanian historical studies. 2006, vol. 9, p. 89-104
Keywords:
LT
1795-1915. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje.
Summary / Abstract:

LTPublikacija skirta svarbiai XIX a. antrosios pusės Lietuvos istorijos problemai – lotyniškų bei gotiškų raidžių draudimui lietuvių raštijoje ir jų pakeitimui rusiškais rašmenimis (kirilica). Kunigaikštis Piotras Sviatopolkas-Mirskis (1857–1914) Vilniaus generalgubernatoriumi buvo paskirtas 1902 m. rugsėjo mėnesį. Pradėjęs eiti Vilniaus generalgubernatoriaus pareigas, P. Sviatopolkas-Mirskis išanalizavo įvairiais aspektais spaudos draudimo situaciją ir nedviprasmiškai pasisakė už visų ribojimų panaikinimą be jokių sąlygų ir išimčių. Savo poziciją šiuo klausimu P. Sviatopolkas-Mirskis išdėstė 1903 m. vasario 3 d. rašte vidaus reikalų ministrui Viačeslavui fon Plėvei. Norėdamas didesnio atgarsio, Vilniaus generalgubernatorius šį savo raštą, nubraukęs asmeninius kreipinius, išspausdino Vilniaus gubernijos spaustuvėje 50 egzempliorių tiražu ir išsiuntinėjo Rusijos imperijos aukštiems pareigūnams.Čia spausdinamas Vilniaus generalgubernatoriaus raštas iš rusų kalbos išverstas į anglų kalbą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Rusifikacija; Knygnešiai; Tautos Rusijos imperijoje; Russification; The book-keepers; Nations in Russians empire.

ENThe article is on an important issue of the Lithuanian history of the second half of the 20th century – the ban of use of Latin and Gothic alphabets in the written Lithuanian language and their substitution with the Russian alphabet (Cyrillic). Duke Piotr Sviatopolk-Mirskii (1857–1914) was appointed Governor-General of the Vilna Gubernia in September 1902. At the start of his office of Governor-General of Vilnius, P. Sviatopolk-Mirskii analyzed in various aspects the situation with the ban of Lithuanian press and unambiguously spoke for cancellation of all prohibitions unconditionally and with no exemptions. His disposition regarding this issue P. Sviatopolk-Mirskii explained in his letter of 3 February 1903 to the Minister of Interior Viacheslav von Pleve. Looking for a wider response, the Governor-General of Vilnius printed 50 copies of his letter in the printing office of Vilnius Gubernia without indicating the original addressee and sent them to high-rank officials of the Russian Empire. The letter of the Governor-General of Vilnius published here is translated from Russian into Lithuanian.

ISSN:
1392-2343; 2538-6565
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5055
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 38    Downloads: 5
Export: