Vilniaus pagrindinio profesinio mokymo įstaigų moksleiviai ir narkotinių medžiagų vartojimas (tyrimo rezultatai)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus pagrindinio profesinio mokymo įstaigų moksleiviai ir narkotinių medžiagų vartojimas (tyrimo rezultatai)
Keywords:
LT
Akloholis; Alkoholis; Mokiniai; Narkotikai; Narkotikų vartojimas; Piktnaudžiavimas alkoholiu; Profesinis mokymas; Profesinė mokykla; Rūkymas; Tabakas.
EN
Alcohol; Alcohol abuse; Drug; Drug usagče; Drugs; Smoking; Students; Tobacco; Vocational school; Vocational training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekta tikslo – surinkti gretinimui tinkančius duomenis apie tabako, alkoholio ir kitų narkotikų paplitimą tarp Vilniaus profesinių mokyklų moksleivių ir pasiūlyti prevencijos priemones. Tyrimas atliktas 2001 metų gruodžio mėnesį. Vadovautasi tarptautine metodika ir todėl naudota bendra apklausos struktūra. Nustatyta, kad daugelis jaunuolių į profesinio mokymo įstaigas ateina turėdami suformuotus rūkymo ir alkoholio vartojimo žalingus įpročius bei palankią nuostatą į piktnaudžiavimą alkoholiu. Kolektyvui tenka keisti jau susiformavusį jaunuolių elgesį. Tai reikalauja ilgo, kruopštaus ir profesionalaus darbo. Priežastys, dėl ko moksleiviai pamėgsta narkotikus, dar kartą patvirtina, kad jaunimas neturi tinkamo gyvenimo būdo nuostatų ir nėra išsiugdę įpročių. Nors Lietuvoje draudžiama platinti narkotikus, jų pasiūla auga ir todėl moksleiviams narkotikai yra labai lengvai prieinami. Net pusė respondentų žino vietas, kur galima gauti narkotikų. Dalis respondentų jau ilgą laiką piktnaudžiauja alkoholiu ir kitais narkotikais bei psichotropinėmis medžiagomis. Todėl galima įtarti, kad yra susiformavusi priklausomybė nuo šių medžiagų. Tokiems moksleiviams reikalinga jau ne pirminė prevencija ir ne ankstyvoji intervencija, ne tik psichologo ar socialinio darbuotojo parama, bet reikalingos dar skubesnės ir sudėtingesnės antrinės ir net tretinės prevencijos priemonės, sistemingas ir ilgalaikis kompleksinis gydymas. O kol kas Lietuvoje dar net nesukurta nemokamos pagalbos sistema jauniems žmonėms, kurie piktnaudžiauja įvairiomis narkotinėmis medžiagomis.

ENThe aim of this article is the collection of comparable data on the distribution of tobacco, alcohol and other drugs among Vilnius school students, as well as proposal of preventive measures. This particular study was conducted in December 2001. Therefore, used a common survey structure guided by international methodology. It has been determined that many young people come to vocational education institutions with a smoking and alcohol-related harmful habits and a favourable attitude towards alcohol abuse. A school representative has to change the behaviour of young people that has already been formed. This requires a long, thorough and professional work. The major reason why teenagers start using drugs themselves reaffirms that young people do not have the right lifestyle and have not acquired their habits. Although it is illegal to distribute drugs in Lithuania, however, their supply is growing and, therefore, drugs are easily accessible to schoolchildren. Nearly half of the respondents know locations where drugs can be obtained. Some respondents have been under the abuse of alcohol, other drugs and psychotropic substances for a long time period. According to these results, a dependence of these substances can be clearly suspected. The primary prevention and early intervention, as well as a support from psychologist or social worker are not enough for those schoolchildren, however, it can be compensated with even faster and more complex secondary or tertiary prevention measures, a systematic and long-term complex treatment. In the meantime, young people in Lithuania have no access to a free help system when consider themselves as narcotic substances misusers.

Related Publications:
Lytinio švietimo programų analizė krikščioniškosios moralės kontekste / Eugenijus Danilevičius, Juozas Vytautas Uzdila. Soter. 2006, 19 (47), p. 49-67.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50534
Updated:
2020-06-15 18:33:43
Metrics:
Views: 63
Export: