Міндоўг у школьных падручніках Беларусі, Польшчы і Расіі

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Міндоўг у школьных падручніках Беларусі, Польшчы і Расіі
In the Journal:
Герольд Litherland. 2003, 1-2, p. 9-12
Keywords:
LT
Atmintis; Didvyris; Historiography; Karalius; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mindaugas, ? -1263; Mokykla; Mokykliniai istorijos vadovėliai; Vadoveliai; Baltarusija (Belarus); Rusija (Russia, Ruthenia).
EN
Byelorussia; Hero; Istoriografija; King; Lithuania; Memory; School; School history textbooks; Textbooks; The Grand Duchy of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama Lietuvos karaliaus Mindaugo asmenybės vaizdavimas mokykliniuose vadovėliuose šeštokams Baltarusijoje, Lenkijoje ir Rusijoje. 1993-1994 m. G. Štychavo ir U. Pliaškevičiaus vadovėlyje Mindaugas vaizduojamas kaip baltarusių-lietuvių valstybės vienytojas, aršus karo vadas, kelis kartus keitęs tikėjimą ir kita. 2005 m. vadovėlio redakcijoje daugiausia dėmesio skirta Mindaugo vykdytai užsienio politikai ir karūnacijai Naugarduke. 2003 m. A. A. Danilovo Rusijos istorijos vadovėlyje apie Mindaugą užsimenama daug mažiau, tačiau jis pristatomas panašiai – laikomas lietuvių-rusėnų valstybės kūrėju, griežtu valdovu ir pan. 2000 m. H. Manikowskos ir J. Tazbirowos Lenkijos istorijos vadovėlyje šiai istorinei asmenybei skirta mažiausiai dėmesio – Mindaugas laikomas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pradininku, minimas jo krikštas ir karūnacija, tačiau nieko nerašoma apie jo valdymą. Apibendrinant, Rusijos ir Lenkijos istorijoje Mindaugas vaidina antraeilį vaidmenį ir tai yra suprantama, kadangi jis nėra jų tautinis istorinis veikėjas. Tačiau Baltarusijoje Mindaugas yra svarbi ir net kertinė asmenybė, kurio valdymo metu užgimė baltarusiška valstybingumo tradicija. Tačiau lieka apgailestauti, kad baltarusiškuose vadovėliuose Mindaugo istorija yra per daug dramatizuojama per diplomatinius, politinius ir karinius akcesus siekiant įgyti ir išlaikyti valdžią, vykdyti teritorinę ekspansiją ir kita.

ENThe article examines the representation of the personality of King Mindaugas in school textbooks for sixth-graders in Belarus, Poland and Russia. The textbooks of Štychavas and Pliaškevičius, published in 1993-1994, portray Mindaugas as a person who united the state of Bellarus and Lithuania, was a fierce lord of war and changed his religious belief several times. The 2005 edition of the textbook focuses on Mindaugas' foreign policy and his coronation in Navahrudak. A.A. Danilov's textbook on Russian history, published in 2003, mention Mindaugas quite rarely, but he is presented in a similar way: he is considered to be the creator of the Lithuanian-Russian state, strict ruler, etc. The textbook on the history of Poland, written by Manikowska and Tazbirowa in 2000, paid the least amount of attention to this historical personality - Mindaugas is considered to be the initiator of the Grand Duchy of Lithuania, his baptism and crowning are mentioned, but nothing is written about his rule. To sum up, in the history of Russia and Poland, Mindaugas plays a secondary role, and this is understandable, since he is not their national historical figure. However, in Belarus, Mindaugas is a personality of fundamental importance that led to the emergence of a Belarusian tradition of statehood. However, the history of Mindaugas is too dramatized in Belarusian textbooks through the depiction of diplomatic, political and military actions that were carried out order to acquire and retain power, carry out territorial expansion. etc.

Related Publications:
Новогрудок в XIII в.: история и миф / Томас Баранаускас. Castrum, urbis et bellum. Баранавічы: Баранавіцкая ўзбуйненая друкарня, 2002. P. 29-44.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50490
Updated:
2022-03-09 17:45:07
Metrics:
Views: 7
Export: