National Library Week in Lithuania : advocacy and marketing campaign

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
National Library Week in Lithuania: advocacy and marketing campaign
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Komunikacija / Communication; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibendrinama Lietuvos bibliotekų patirtis organizuojant Nacionalinę bibliotekų savaitę (NBS). NBS - tai integruota kampanija, kurios tikslas - pristatyti bibliotekas, atkreipti dėmesį į jų vertę, įrodyti jų galimybes atsinaujinti ir keistis, kad pajėgtų tenkinti besikeičiančios žinių visuomenės poreikius. Nacionalinę bibliotekų savaitę sudėtinga priskirti vienam kuriam nors teoriniam modeliui. NBS apima daugelio veiklos sričių bruožus, todėl gali būti vadinama integruota visuomenine ryšių kampanija. Analizuojant ketverias Lietuvoje vykusias Nacionalines bibliotekų savaites, remiamasi klasikine komunikacijos formule (informacijos šaltinis, pranešimas, tikslas, adresatas, informacijos kanalas ir priemonės, rezultatas). Taip pat aptariamas NBS poveikis profesinei bendruomenei, pasireiškiantis bibliotekų galimybių pabrėžimu, solidarumo augimu, tapatumo ir pasididžiavimo jausmo stiprėjimu.Reikšminiai žodžiai: Propagavimas; Rinkodara; Bibliotekos; Kampanija; Komunikacija; Advocacy; Marketing; Libraries; Campaign; Communication.

ENThe article summarizes the experience of Lithuanian libraries when organizing the National Library Week. The National Library Week is an integrated campaign, the aim of which is to present the libraries, draw attention to their value, prove their possibilities to renew and change in order to be able to satisfy the needs of the continuously changing information society. It is difficult to attribute the National Library Week to one certain theoretical model. The National Library Week covers the traits of multitude of areas of activities therefore it could be called an integrated social communication campaign. When analyzing the four National Library Weeks, held in Lithuania, the classic form of communication is referred to (the source of information, the notification, the objective, the addressee, the information channel, the measures and the result). In addition the influence of the National Library Weeks on the professional community, which manifests itself by stressing the possibilities of libraries, increase of solidarity and strengthening of identity and feeling of pride, is discussed.

ISBN:
3598117531
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5044
Updated:
2013-04-28 16:10:56
Metrics:
Views: 19
Export: