Joniškio magistratas ir municipalinė karjera XVIII a. I pusėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Joniškio magistratas ir municipalinė karjera XVIII a. I pusėje
Alternative Title:
Joniškis Magistracy and municipal career in the first half of the 18th century
In the Journal:
Žiemgala. 2011, Nr. 1, p. 46-49
Keywords:
LT
18 amžius; Joniškis; Lietuva (Lithuania); Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Karjera / Career; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Socialinė istorija / Social history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama municipalinė karjera Joniškio magistrate XVIII a. pirmojoje pusėje. Magistratas - svarbiausia miesto įstaiga, žinoma kaip kolektyvinio pobūdžio institucija. Joniškio miesto magistrato aktų knygose buvo surašomi bendri visų miesto savivaldos institucijų aktai. Taigi magistratą plačiąja prasme Joniškyje sudarė burmistras (lenk. burmistrz), tarybos (lenk. rada), suolininkų (lenk. ławnik) teismo nariai, lentvaitis (lenk, łantwójt), raštininkas (lenk. pisarz). Magistrato institucija su vaitu dalijosi aukščiausia valdžia miesto ribose. Miesto magistrato nariai dažniausiai buvo įtakingi ir turtingi žmonės. Naujas narys į tarybą dažniausiai būdavo įtraukiamas be rinkimų. Miesto magistratas galėjo priimti miesto nuostatus, sprendė įvairias bylas. Dėl šaltinių stokos sunku nustatyti tikslų Joniškio miesto magistrato narių skaičių bei municipalinės karjeros tempus. Istoriografijoje šis aspektas nėra nagrinėtas. Pagrindiniai šaltiniai, atskleidžiantys magistrato narių skaičių ir municipalinę karjerą XVIII a. pirmojoje pusėje, yra Joniškio miesto magistrato 1722-1753 m., 1732-1739 m., 1740-1744 m. aktų knygos ir 1742 m. Joniškio miesto inventorius. Remiantis šiais šaltiniais, straipsnio autorius rekonstruoja magistrato narių skaičių, pavardes, laiko trukmę, kai jie ėjo vienas ar kitas pareigas, apibūdina kai kurias pareigybes.Reikšminiai žodžiai: Aktų knygos; Joniškis; Lietuvos miestelių istorija XVIII a; Magistratas; Magistrato nariai; Miesto savivaldos institucijos; Municipalinė karjera; Raštininkas; Savivaldos paareigūnai; 18 amžius; Act books; History of Lithuanian municipal towns in the 18th century; Joniškis; Joniškis town; Magistracy; Members of the Magistracy; Municipal career; Municipal institutions; Municipal offices; The First half of the 18th century; Writer.

ENIn the 17th and 18th centuries, the current affairs of the town were more and more often dealt with in general sessions of all municipal institutions. The general acts of all municipal institutions of the town were included in the act books of Joniškis Magistracy. Due to the lack of sources, it is difficult to establish the precise number of the members of Joniškis Magistracy, as well as the rates of municipal career. This aspect was not examined in historiography. The main sources showing the number of the members of the Magistracy and the municipal career in the first half of the 18th century are the act books of 1722-1753, 1732-1739, 1740-1744 of Joniškis Magistracy, and the inventory of Joniškis of 1742. [text from author]

ISSN:
1392-3781
Related Publications:
Kur buvo Joniškio burmistro sodyba XVIII a. pradžioje? / Ernestas Vasiliauskas. Istorija. 2011, Nr. 83, p. 46-49.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5036
Updated:
2018-12-17 12:57:27
Metrics:
Views: 36    Downloads: 6
Export: