Some remarks upon electronic variation of English

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Some remarks upon electronic variation of English
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2005, P. 370-375
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Bendravimas / Communication; Internetas / Internet.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas -- elektroninės šiuolaikinės anglų kalbos variantiškumo kalbinis statusas. Straipsnyje aptariama elektroninės šiuolaikinės anglų kalbos variantiškumo prigimtis, kalbos, vartojamos internete, žargoniškumas ir jos kalbinės ypatybės. Straipsnio autorių teigimu, dėl nuolat besikeičiančių informacinių technologijų kalbiniai teiginiai labai greit sensta, todėl šiame straipsnyje aptariamos idėjos galėtų būti suvokiamos kaip bandymas apibendrinti kai kuriuos anglų kalbos reiškinius, atsirandančius elektroniniame pasauliniame žiniatinklyje, elektroniniame pašte ir tekstinėse žinutėse. Apibendrindami straipsnio autoriai teigia, kad elektroninės anglų kalbos variantiškumo analizė rodo mokymo priemonių dėstytojams ir studentams poreikį. Tikslas pagelbėti dėstytojams ir besimokantiems anglų kalbos studentams, kuriant elektroniniame diskurse naudojamas elektronines priemones, turėtų būti skatinamas ir palaikomas. Dėstytojas vis dėlto privalo supažindinti studentus su kompiuterine anglų kalba, kuri naudojama bendraujant vieniems su kitais ir su tais pačiais kompiuteriais. Tai nėra skatinimas perimti kompiuterinių mokslų dėstytojo vaidmenį. Straipsnio autorių nuomone, vis dėlto neišvengiama aiškinant kai kurių kalbinių reiškinių grafinį ar grafologinį skirtumus nuolat nesusidurti su kai kuriais interneto ar elektroninio pašto techniniais aspektais. Tai įpareigoja ne parodyti geras informacinių technologijų žinias, o mokyti dalyko, susieto su specialia anglų kalbos priemone.Reikšminiai žodžiai: Kompiuterinė anglų kalba; Elektroninis laiškas; Interneto kalba; Bendravimo stilius; Grafinės konvencijos; Computer English; E-mail; Language of the internet; Communicative style; Graphological conventions.

ENThe subject of the article is the linguistic status of the variance of the modern electronic English language. The article discusses the nature of the variance of the modern electronic English language, the jargon, used on the Internet and its linguistic peculiarities. According to the authors of the article, due to the continuously changing information technologies the linguistic statements become obsolete very quickly therefore the ideas, discussed in the article, could be perceived as an attempt to summarize certain phenomena of the English language, which emerge in the world wide web, in electronic mail and textual messages. To summarize, the authors of the article state that the analysis of the variance of the electronic English language evidences the need for educational tools for teachers and students. The objective of helping teachers and students of the English language by developing the electronic means, used in the electronic discourse, should be encouraged and supported. A teacher should get the students familiarized with the computer English language, used in communication. That is not an attempt to take over the role of the teacher of computer science. In the opinion of the authors of the article, one still does not avoid facing certain technical aspects of the Internet or electronic mail when explaining the graphical or graphological differences of certain linguistic phenomena, which obliges not to show good knowledge of information technologies, but to teach the subject, relating to a special English language means.

ISBN:
9984142736
ISSN:
1691-6042
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5016
Updated:
2013-04-28 16:10:40
Metrics:
Views: 16
Export: