Transatlantic GMO dispute in the WTO : will Europe further abstain from Frankenstein foods?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Transatlantic GMO dispute in the WTO: will Europe further abstain from Frankenstein foods?
Publication Data:
Basel : Europainstitut der Universität Basel, 2004.
Pages:
64 p
Series:
Basler Schriften zur europäischen Integration; 71
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Introduction — The dispute — EC biotechnology regulation: law, implementation and efficiency — (Non)-implementation of the regulatory framework within the EU — WTO challenge – an impetus for a change — EU GMO regime v. WTO rules — Moratorium and GATT: national treatment, likeness and exception — Autorisation of GMO and the SPS Agreement — Measures allowed under the SPS Agreement — GMO regulation as a SPS measure: inter-national standards, risk assessment, precaution — Precautionary principle — The change in the EU regime and the TBT Agreement — Dispute settlement procedure is launched... And so what? — Is the WTO a proper forum for biotech issues? — Opening the WTO to non-economic issues — Possibility of negotiated settlement — Will the EU enforce a negative decision? — An Alternative: conditional admittance of GMOs — Let consumers choose — Conclusions.
Keywords:
LT
Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Europos Sąjungos teisė / European Union law.
Summary / Abstract:

LTNuo pat biotechnologijų vystymosi pradžios Europos Komisija užėmė atsargią poziciją, reglamentuojant šias technologijas. Teisinė sistema tapo dar griežtesnė, kadangi visuomenės nepasitikėjimas genetiškai modifikuotais produktais (GMO) tik augo. Tuo tarpu JAV priešingai plačiai taikė biotechnologijas žemės ūkyje. Tokie teisinio reglamentavimo ir priimtinumo visuomenei skirtumai ES ir JAV lėmė JAV eksportuotojams kylančius prekybos sunkumus, kadangi JAV yra leidžiama daug daugiau rūšių genetiškai modifikuotų kukurūzų nei ES. [...] Genetiškai modifikuotų produktų nepripažinimas Europos rinkose trukdo biotechnologijų vystymuisi Europoje (ir greičiausiai greitesniam Europos ekonomikos augimui). Visgi moratoriumas dėl genetiškai modifikuotų produktų yra baigtas ir šie produktai pateks į Europos rinką. Taigi buvo nustatyta griežta rinkos segmentacijos ir ženklinimo sistema, kuri turėtų būti tinkamas ekonominis sprendimas, siekiant įtvirtinti ES naują GMO režimą. Toks ekonominis sprendimas neišsprendė etinių problemų, kurias lemia GMO, ir nenustato biotechnologijų taikymo ribų, tačiau Europos gyventojai turės teisę rinktis, kokį maistą jie nori vartoti: įprastą, ekologišką ar GMO.Reikšminiai žodžiai: Pasaulio prekybos organizacija (PPO); Biotechnologiniai produktai; Europos Sąjunga (European Union).

ENFrom the very start of biotechnology development the European Commission adopted a cautious position when it came to regulating such technologies. The legal system became even more austere as the people’s distrust of genetically modified organisms was nothing but growing. Whereas the US on the contrary was applying biotechnology in agriculture to a great extent. Such differences in legal regulation and public acceptability resulted in export difficulties for the US as the latter country allows more species of genetically modified corn than the EU. [...] The failure to recognise genetically modified organisms on European markets prevents biotechnological development in Europe. Still, the moratorium on genetically modified organisms has been lifted and such products will reach Europe’s markets. A rigid market segmentation and labelling system was established as the right economical solution to enforce a new GMO regime in the EU. Such an economical solution did not solve ethical issues caused by GMOs and did not establish the bounds of application of biotechnology, however the citizens of Europe will have the right to choose between organic food and products that contain GMOs.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5010
Updated:
2021-03-31 14:04:04
Metrics:
Views: 8
Export: