Lietuvos atgrasinimo strategija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos atgrasinimo strategija
Alternative Title:
Lithuania’s Deterrent Strategy
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2006, t. 4, p. 245-272
Keywords:
LT
Karinės organizacijos. NATO / Military organizations.
Summary / Abstract:

LTLietuvos atgrasinimo strategija – tai grasinimas panaudoti karinę jėgą siekiant neleisti kitam subjektui, dažniausiai valstybei, daryti tam tikrus veiksmus. Šiame straipsnyje siekiama išsiaiškinti Lietuvos atgrasinimo strategijos pagrindinius principus, jų stipriąsias ir silpnąsias puses, pateikti atgrasinimo efektyvumo stiprinimo būdus ir priemones. Straipsnyje bus pateiktas Lietuvos atgrasinimo potencialo panaudojant karines, ekonomines, politines ir kitas priemones įvertinimas. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Lietuvos apginamumo studijoms, kuriomis remiantis galima nustatyti išplėstinio atgrasinimo Lietuvoje sėkmės sąlygas. Šios analizės pagrindas – naudos ir kaštų, kaip dviejų pagrindinių atgrasinimo strategijos elementų, įvertinimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atgimimas; Kariniai pajėgumai; NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties organizacija); Military forses; NATO; Psichological reliability.

ENLithuania’s deterrent strategy consists of the threat to use military force in order to prevent the other subject, usually a state, from engaging in certain actions. This article seeks to uncover the main principles of Lithuania’s deterrent strategy, their strengths as well as weaknesses and to propose the methods and the means for enhancing the deterrent’s effectiveness. The article will present the appraisal of Lithuania‘s deterrent potential in using military, economic, political, and other means. Special attention will be paid to the studies of Lithuania‘s ability to defend itself, for on the basis of them one can determine the conditions for the success of the expanded deterrent in Lithuania. The substance of this analysis consists of the appraisal of costs and benefits as two major elements of deterrent strategy.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5006
Updated:
2018-12-17 11:46:57
Metrics:
Views: 30    Downloads: 7
Export: