Asmenys, turintys locus standi intelektinės nuosavybės teisių gynimo bylose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmenys, turintys locus standi intelektinės nuosavybės teisių gynimo bylose
Alternative Title:
Persons with locus standi in intellectual property protection cases
Keywords:
LT
Socialinės teisės / Social rights; Intelektinė nuosavybė / Intellectual property.
Summary / Abstract:

LTIntelektinės nuosavybės teisių gynimo bylose dažnai problemų kyla, aiškinantis, kas turi locus standi, t.y. teisę pareikšti ieškinį (kreiptis) dėl teisių gynimo būdų ir priemonių taikymo. [...] Siekiant užtikrinti tinkamą intelektinės nuosavybės teisių gynimą, svarbus klausimas būtent ir yra susijęs su subjektais, turinčiais teisę kreiptis dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo, t.y. susijęs su tinkamu ieškovu intelektinės nuosavybės teisių gynimo bylose. Šiame straipsnyje nagrinėjami klausimai, susiję su teisės kreiptis į teismą dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo pripažinimu tam tikrų kategorijų subjektams, taip pat analizuojamos naujausios ES direktyvos, skirtos vienodinti intelektinės nuosavybės teisių gynimo reguliavimą, nuostatos, susijusios su asmenimis, turinčiais teisę reikšti reikalavimus dėl teisių gynimo priemonių ir būdų taikymo, ir šių nuostatų įgyvendinimo Lietuvos teisėje galimybės. Straipsnyje nagrinėjami intelektinės nuosavybės teisės turėtojai, intelektinės nuosavybės teisių naudotojai, kolektyvinio administravimo organizacijos, įgyvendinančios autorių teises ir gretutines teises, asmenų, turinčių locus standi intelektinės nuosavybės teisių gynimo bylose, reglamentavimas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Intelektiniės nuosavybės teisių gynimas; Locus standi; Protection of intelectual property rights; Locus standi.

ENProblems often arise in intellectual property protection cases when it comes to finding out who has locus standi, i.e. the right to make a claim over application of remedies. [...] In order to ensure proper protection of intellectual property rights, the important question is related namely with subjects who have the right to appeal for protection of intellectual property rights. This article addresses issues in relation with recognition of the right to appeal to court for protection of property rights for subjects under certain categories and analyses the provisions of the latest EU directive aimed at unifying intellectual property protection regulation, which provisions relate to persons who have the right to make claims for application of remedies, as well as the possibilities to apply such provisions in Lithuania’s law. The article deals with holders of intellectual property rights, users of such rights, collective administration organisations that enforce authors’ rights and parallel rights, regulation of individuals with locus standi in intellectual property protection cases.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5002
Updated:
2013-04-28 16:10:30
Metrics:
Views: 12
Export: