Asmenys, turintys locus standi intelektinės nuosavybės teisių gynimo bylose

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėAsmenys, turintys locus standi intelektinės nuosavybės teisių gynimo bylose
Kita antraštėPersons with locus standi in intellectual property protection cases
AutoriaiMizaras, Vytautas
KnygojeCivilinio proceso pirmosios instancijos teisme reforma Baltijos jūros regiono valstybėse ir Centrinėje Europoje . 2004, P. 17-32
Reikšminiai žodžiai
LTIntelektiniės nuosavybės teisių gynimas; Locus standi
ENProtection of intelectual property rights; Locus standi
Santrauka / Anotacija

LTIntelektinės nuosavybės teisių gynimo bylose dažnai problemų kyla, aiškinantis, kas turi locus standi, t.y. teisę pareikšti ieškinį (kreiptis) dėl teisių gynimo būdų ir priemonių taikymo. [...] Siekiant užtikrinti tinkamą intelektinės nuosavybės teisių gynimą, svarbus klausimas būtent ir yra susijęs su subjektais, turinčiais teisę kreiptis dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo, t.y. susijęs su tinkamu ieškovu intelektinės nuosavybės teisių gynimo bylose. Šiame straipsnyje nagrinėjami klausimai, susiję su teisės kreiptis į teismą dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo pripažinimu tam tikrų kategorijų subjektams, taip pat analizuojamos naujausios ES direktyvos, skirtos vienodinti intelektinės nuosavybės teisių gynimo reguliavimą, nuostatos, susijusios su asmenimis, turinčiais teisę reikšti reikalavimus dėl teisių gynimo priemonių ir būdų taikymo, ir šių nuostatų įgyvendinimo Lietuvos teisėje galimybės. Straipsnyje nagrinėjami intelektinės nuosavybės teisės turėtojai, intelektinės nuosavybės teisių naudotojai, kolektyvinio administravimo organizacijos, įgyvendinančios autorių teises ir gretutines teises, asmenų, turinčių locus standi intelektinės nuosavybės teisių gynimo bylose, reglamentavimas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENProblems often arise in intellectual property protection cases when it comes to finding out who has locus standi, i.e. the right to make a claim over application of remedies. [...] In order to ensure proper protection of intellectual property rights, the important question is related namely with subjects who have the right to appeal for protection of intellectual property rights. This article addresses issues in relation with recognition of the right to appeal to court for protection of property rights for subjects under certain categories and analyses the provisions of the latest EU directive aimed at unifying intellectual property protection regulation, which provisions relate to persons who have the right to make claims for application of remedies, as well as the possibilities to apply such provisions in Lithuania’s law. The article deals with holders of intellectual property rights, users of such rights, collective administration organisations that enforce authors’ rights and parallel rights, regulation of individuals with locus standi in intellectual property protection cases.

Mokslo sritisTeisė / Law
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/5002
Atnaujinta2013-04-28 16:10:30
Metrika Peržiūros: 1