Kokia nepriklausomybės prasmė?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kokia nepriklausomybės prasmė?
Alternative Title:
What is the meaning of independence?
In the Book:
Vėliau paskelbta knygoje: Politika be vertybių / Alvydas Jokubaitis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008
In the Journal:
Politologija. 2006, Nr. 1 (41), p. 3-27
Keywords:
LT
Politinė ideologija / Political ideology; Šalies nepriklausomybė / National independence; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – tautinės valstybės idėjos analizė. Gyvendami nepriklausomoje valstybėje, mes vis labiau pradedame prarasti nepriklausomybės prasmės suvokimą. Tautinė valstybė yra dvilypis dalykas – tauta ir valstybė, kultūra ir politika. Norint sėkmingai susitvarkyti su jos keliamais iššūkiais, reikia surasti pusiausvyrą tarp šių dviejų elementų. Šios pusiausvyros nepavyko rasti tarpukariu, jos nepavyksta rasti ir dabar. Tarpukario metais mūsų valstybės laivas buvo pakrypęs į tautinės kultūros ir tapatumo pusę, užmirštant kai kuriuos svarbius politinius principus. Šiandien šis laivas ir vėl neišlaiko pusiausvyros – žavėdamiesi politiniais ir teisiniais principais, mes beveik visiškai užmiršome tautos kultūrinio išlikimo reikalus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tautinė valstybė; Nepriklausomybė; Tauta ir valstybė; Kultūra ir politika; Nacionalizmas; Nation state; Independence; Nation and state; Culture and politics; Nationalism.

ENThe article discusses the concept of national state. Living in an independent state we begin to lose sight of the meaning of independence. A nation state is a twofold thing: nation and state, culture and politics. To successfully meet the challenges of a nation state, a balance must be found between these two elements. This balance was not found in the inter-war period, nor is it being found now. During the inter-war period the ship of state was tilted to the side of national culture and identity, forgetting some very important political principles. Nor is the ship of state perfectly balanced today: in our fascination with political and legal principles, we almost completely forget or nation’s need for cultural survival. [From the publication]

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Ar pavyks išvengti hibridinio tapatumo formavimo(si) informacinėje visuomenėje? / Lilija Duoblienė. Acta paedagogica Vilnensia. 2009, t. 23, p. 79-91.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5001
Updated:
2018-12-20 23:09:31
Metrics:
Views: 29    Downloads: 11
Export: