Liberal democracy, globalization and the prospects of democracy in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Liberal democracy, globalization and the prospects of democracy in Lithuania
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Liberali demokratija; Globalizacija; Liberal democracy; Globalization.
Keywords:
LT
Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTPo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo buvo įtvirtintos teisinės ir institucinės demokratinio valdymo sąlygos. Oficialiai Lietuva yra demokratinė šalis, tačiau iš tiesų ji dar netapo brandžia ir efektyvia demokratija. Straipsnyje siekiama parodyti, jog demokratijos plėtros Lietuvoje sunkumus lemia ne tik pototalitarinė būklė ir vidaus politinio gyvenimo veiksniai. Nors demokratinių režimų pasaulyje daugėja, kartu ryškėja liberalios demokratijos nuosmukio ir netgi krizės simptomai. Jie būdingi ne tik pokomunistinėms Vidurio ir Rytų Europos valstybėms, bet ir ilgametes demokratijos tradicijas turinčioms Vakarų šalims. Šių tendencijų ištakos sietinos su vakarietiško tipo modernizacija. Į globalią nūdienos postmodernybę dera žvelgti kaip į vėlyviausią ir radikaliausią modernybės projekto realizavimo etapą. Šiomis sąlygomis ištisas veiksnių kompleksas destruktyviai veikia modernią demokratiją, ryškėja kontraversiškas globalizacijos proceso poveikis demokratijos plėtrai. [Iš leidinio]

ENAfter the restoration of independence in Lithuania, the legal and institutional provisions for democratic ruling were established. Officially, Lithuania is a democratic country, however, in reality it has not yet become a mature and effective democracy. This article seeks to demonstrate that the difficulties in the development of democracy in Lithuania are determined not just by the post-totalitarian state and domestic political life factors. Even though the number of democratic regimes in the world is growing, at the same time the signs of the downturn of the liberal democracy and even the crisis symptoms are getting more distinctive. They are characteristic of not only the post-Communist Central and Eastern European countries, but also of the Western countries that have extensive democratic traditions. The roots of such tendencies are related to the Western type of modernization. We should view the present global postmodernism as the latest and most radical stage of implementing the modernity project. In such conditions, an entire complex of factors has a destructive influence on modern democracy. The controversial influence of the globalization process on the development of democracy is becoming more distinctive.

ISSN:
1392-9321
Related Publications:
  • Lietuvos politinė sistema : sąranga ir raida / sudarytojai Algis Krupavičius, Alvidas Lukošaitis. Kaunas : Poligrafija ir informatika, 2004. 558 p.
  • Skirtingumo dimensijos : Lietuvos gyventojų vertybės europiniame kontekste / Stanislovas Juknevičius. Vilnius : Gervelė, 2002. 316 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4994
Updated:
2018-12-20 23:09:31
Metrics:
Views: 24    Downloads: 5
Export: