Students' attitudes towards foreign language acquisition as part of their professional competence

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Students' attitudes towards foreign language acquisition as part of their professional competence
Alternative Title:
Studentų požiūris į užsienio kalbos išmokimą kaip jų profesinės kompetencijos dalį
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2005, P. 43-47
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies.
Summary / Abstract:

LTEdukologai teigia, kad mokymo(si) proceso efektyvumas yra užtikrintas, kai mokytojas vadovaujasi tiek tyrimais, tiek ir žiniomis, kurios veda jį į tobulesnę ir produktyvesnę mokymo praktiką bei pagerina studentų mokymosi rezultatus. Planuojant mokymo(si) eigą turėtų būti atsižvelgta į konkrečias sąlygas ir kintamuosius, susijusius su studentais, medžiaga ir įranga, pedagogu ir aplinka. Tokie kintamieji kaip studentų amžius, lytis, patyrimo lygis, tikslai, požiūris į mokymąsi, įgyti įgūdžiai, bendros bei išskirtinės kompetencijos, labiau mėgstamos strategijos, ankstesnė patirtis, numatomi vaidmenys mokymo(si) atvejais ateityje, ambicijos ir pan. nepastovūs ir ne visada kontroliuojami. Tyrime buvo bandomi analizuoti šie tikslai: a) studento savybių vaidmuo jo anglų kalbos kompetencijos vystymęsi jo profesinių kompetencijų kontekste, ir b) jų pasiruošimas atlikti visuomenės ir jų pačių jiems paskirtas užduotis. Užbaigiant daroma išvada, jog požiūrių, įsitikinimų ir vertybių prioritetų tyrimas, apjungtas su užsienio kalbos išmokimu, atskleidė, kad akademinis jaunimas yra atviras egzistuojančioms vertybėms kalbų mokymęsi ir yra pasiruošę visuomenėms iškeltiems reikalavimams.Reikšminiai žodžiai: Nuostatos; Gebėjimai; Stimulas; Klausimynas; Attitudes; Competences; Incentives; Questionnaire.

ENEducationalists maintain that the efficiency of the teaching/learning process is ensured when the teacher is guided by both research and knowledge, which lead him/her to improved and effective teaching practices and increased outcomes of students‘learning. When designing and teaching a course specific conditions and variables related to students, materials and equipment, the teacher and the settings should be considered. Such variables as students‘ age, gender, level of proficiency, goals, attitudes towards studying in general, gained skills and competences in general and the subject in particular, preferred learning strategies, former experiences, anticipated roles in the teaching/learning conditions and in the future, ambitions and many others are volatile and not always under control. Among the aims of the study was to analyze: a) the role students attribute to the development of their competence in the English language in the context of their professional competencies and b) their readiness to get the targets set to them by society and themselves in this field. In conclusion the study on attitudes, beliefs and value priorities in connection with the foreign language acquisition revealed that academic youth is open to the existing values in language studies and is ready to get to the targets set by society. [From the publication]

ISBN:
9984-14-272-8
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4993
Updated:
2013-04-28 16:10:25
Metrics:
Views: 9
Export: