A. Liobytės "Sunki mama": ironiškasis pasakojimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
A. Liobytės "Sunki mama": ironiškasis pasakojimas
In the Journal:
Rubinaitis. 2005, Nr. 2 (34), p. 8-10
Keywords:
LT
Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories; Proza / Prose.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas etapinis, itin svarbus Aldonos Liobytės apsakymas „Sunki mama“, iškeliant ironiškąją pasakojimo dominantę. A. Liobytė pristatoma kaip tiek gyvenime, tiek kūryboje vertinusi įvairias juoko formas: nuo sarkazmo, grotesko iki švelnaus lyriško humoro. Rašytoja humorą iškelia kaip „laisvo santykio, schemų nesukaustyto žmogaus privalumą“. Apsakymas „Sunki mama“ - puiki autorės humoristinio, ironiškojo prado išraiška. Apsakyme autorei gerai pavyko sukurti trylikametės Jovitos  autoironiškos, savimi pasitikinčios, neieškančios žodžio kišenėje, apsiskaičiusios paauglės charakterį. Mamos (ir apskritai suaugusiųjų) pasaulis vaizduojamas ironišku, kartais ir labai kandžiu paauglės žvilgsniu. Ryškus meninis šio apsakymo laimėjimas - pavaizduota Jovitos autoironija. Šiuo požiūriu mergaitės paveikslas įtikinamas: tik mąstantis, intelektualus vaikas gali būti toks subtiliai ironiškas. Jovita - išprususi, griežtai vertina suaugusiųjų gyvenimą - mamos, naujos tėvo šeimos. Autorė fiksuoja sudėtingą nepilnos šeimos gyvenimą; vaiko situaciją apsunkina dar ir tai, jog mama yra karjeros siekianti moteris (yra gydytoja, rašo disertaciją). A. Liobytės apsakymas „Sunki mama“ kaip meniškai vertingas ir reikšmingas lietuvių vaikų prozos kūrinys yra įtrauktas į pagrindinės mokyklos programą, 7 klasės literatūros kursą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Humoras; Ironija; Autoironija; Pasakojimas; Vaikų literatūra, lietuvių; Proza, smulkioji; Pasaka, literatūrinė.

ENThe article analyzes evolving, particularly important novel by Aldona Liobytė “Sunki mama” [A difficult mom], stressing the ironic component of the narrative. A. Liobytė is introduced as a person fond of all forms of humor – from sarcasm to grotesque to milder, lyric humour – both in life and literature. The writer elevates humor as “an advantage of a free man, unconstrained by schemas”. The novel “Sunki mama” is an excellent manifestation of the author’s humorous, ironic leanings. The author succeeded in recreating in the novel a character of thirteen year old Jovita  a self-ironic, self confident, quick with words, well-read teenager. The world of mother (and adults, in general) is depicted from ironic and sometimes very caustic perspective. A clear artistic achievement of this novel is success in depicting Jovita’s self-irony. Seen from this viewpoint, the portrait of the girl is convincing: only a thinking, intellectual child is capable of being ironic in such a subtle way. Jovita is well-educated, she sternly judges lives of adults  her mother’s, new father’s families. The author records complicated life of an incomplete family; child’s situation is exacerbated by the fact that her mother is a career-oriented woman (a doctor, preoccupied with thesis writing). A. Liobytė’s novel “Sunki mama”, as artistically valuable and significant piece of Lithuanian children prose, should be included in the main education program, the literature course for the 7th grade.

ISSN:
1392-0626
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/499
Updated:
2024-05-15 19:19:39
Metrics:
Views: 3654
Export: