Povilas Višinskis - fotografas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Povilas Višinskis - fotografas
Alternative Title:
Povilas Višinskis – a photographer
In the Book:
Devintieji Povilo Višinskio skaitymai. Šiauliai: Šiaulių "Aušros" muziejaus leidykla, 2006. P. 10-22
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Fotografija / Photography.
Summary / Abstract:

LTFotografija nuo seno traukė menininkų, mokslininkų ir rašytojų dėmesį. Jie įžvelgė, kad fotografija – tai nauja išraiškos priemonė, taip pat svarbi meno bei mokslo sritis. Fotografija domėjosi žinomi Lietuvos dailininkai bei rašytojai. Vienas iš tokių – Povilas Višinskis. P. Višinskio pomėgis fotografuoti – savitas ir reikšmingas jo biografijos faktas, atskleidžiantis dar vieną šio iškilaus lietuvių kultūros veikėjo biografijos puslapį. Višinskis vienas iš pirmųjų Lietuvoje pritaikė fotografiją mokslui – antropologijos tyrimams. 1896-1898 m. jis rinko medžiagą mokslinei studijai „Antropologinė žemaičių charakteristika“, kurią iliustravo savo darytomis nuotraukomis. Keliaudamas po Žemaitiją, rašė antropologinių tyrinėjimų dienoraštį, pildė etnografinę medžiagą, padarė daug nuotraukų. Fotografavo ne tik žemaičių tipus – valstiečius, bet ir kaimo muzikantus, šokėjus, dainininkes, miestelius, dvarus ir kt. Už „Antropologinę žemaičių charakteristiką“ Višinskis buvo apdovanotas pagyrimo raštu. Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomas įdomus albumas: tai Višinskio fotografijos jo moksliniam darbui „Antropologinė žemaičių charakteristika“ iliustruoti ir nuotraukos iš 1898 m. jo ir draugų kelionės pas Kudirką. 1900 m. Paryžiuje buvo surengta pasaulinė paroda. Joje – įdomus lietuvių etnografijos skyrius, kuriame buvo eksponuojamos nuotraukos ir Lietuvių fotografų, bet be pavardžių. Šiai parodai Višinskis ir kiti surinko apie porą šimtų fotografijų. Po poros metų A. Milukas JAV išleido „Lietuvišką albumą“, kuriame publikuotos ir šios parodos nuotraukos.Reikšminiai žodžiai: Žemaitijos kultūros antropologija; The history of Lithuanian photography; The cultural antropology of Samogitia; Višinskis P.; Žemaitė; Kudirka V.; Petkevičiūtė-Bitė G.

ENPhotography always attracted attention of artists, scientists, and writers. They had an insight that photography is the new medium of expression. Famous Lithuanian painters and writers were interested in photography. Povilas Višinskis was among those interested. P. Višinskis’ interest in photography is a special and significant fact of his biography, which reveals another page in the biography of this prominent Lithuanian cultural activist. Višinskis was among the first ones to adapt photography for the purposes of science – anthropological research. In 1896-1898, he collected material for a scientific study “Anthropologic characterization of žemaičiai (lowlanders)” (Antropologinė žemaičių charakteristika), which was illustrated by his own photographs. In his travels throughout Žemaitija, he kept a diary of anthropologic research, collected ethnographic material, and took many pictures. He not only photographed the types of žemaičiai – peasants – but also included countryside musicians, dancers, and singers, townships, and estates. Višinksis was awarded the note of encouragement for “Anthropologic characterization of žemaičiai”. In Vilnius university Manuscript section, an interesting album is held on record: it contains Višinskis' photos prepared for illustration of his scientific study “Anthropologic characterization of žemaičiai” and taken in 1898 during his and his friends’ trips to visit Kudirka. In 1900, an international exhibition was organized in Paris. It contained an interesting section of Lithuanian ethnographic work, including photos of Lithuanian photographers. After a few years, A. Milukas has published a book in the US, which also included photographs from this exhibition.

ISBN:
9986-766-44-3
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4976
Updated:
2013-04-28 16:10:15
Metrics:
Views: 23
Export: