Energy security of Lithuania: challenges and perspectives

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Energy security of Lithuania: challenges and perspectives
In the Journal:
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teigiama, kad energetinė priklausomybė nuo Rusijos yra viena didžiausių grėsmių Lietuvos ekonominiam saugumui. Šis teiginys pagrindžiamas išsamia Lietuvos energetikos sektoriaus analize: autoriai nagrinėja Lietuvos energijos vartojimo tendencijas, galimus energetikos struktūros bei infrastruktūros pokyčius, kurie lemia ribotas šalies galimybes gauti energetikos resursų iš kitų tiekėjų nei Rusija. Autoriai tvirtina, kad Šiaurės Europos dujotiekio tiesimas dar labiau sumažins Lietuvos energetinį saugumą, Lietuvai gali likti galutinio energetikos resursų vartotojos vaidmuo. Vis dėlto, straipsnyje daroma prielaida, kad Lietuvos energetinio saugumo sektoriuje yra įmanomi pozityvūs struktūriniai pokyčiai, jei Europos Sąjunga suformuotų bendrąją ES energetikos politiką.Reikšminiai žodžiai: Energetinis saugumas; Naftos sektorius; Regioninė kooperacija; Energy security; Oil sector; Regional cooperation.

ENThe article states that energy dependence on Russia is one of greatest threats to the economical security of Lithuania. This statement is supported by a comprehensive analysis of the Lithuanian energy sector: the authors examine the trends in Lithuanian energy consumption, as well as possible changes in energy structure and infrastructure, which constrict the possibilities of getting energy resources from suppliers other than Russia. The authors assert that construction of the North European Gas Pipeline will diminish Lithuanian energy security even more and Lithuania may remain only a final consumer of energy resources. However, the article argues that positive structural changes in Lithuania's energy security could take place if the EU formulated its Common Energy Policy.

ISSN:
1392-9321
Related Publications:
Rizikos visuomenė : centralizuoto šildymo sistemos atvejis Lietuvoje / Vylius Leonavičius, Dainius Genys. Filosofija. Sociologija. 2012, t. 23, Nr. 4, p. 237-245.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4974
Updated:
2020-09-22 21:49:00
Metrics:
Views: 20    Downloads: 4
Export: