Paprastųjų daiktavardžių vartojimo dažnumas ir kirčiavimo variantai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paprastųjų daiktavardžių vartojimo dažnumas ir kirčiavimo variantai
Alternative Title:
Frequency and Adjustment of Accentuation Norms of Primary (Simple) Nouns
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2006, 1, p. 39-45
Keywords:
LT
Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology.
Summary / Abstract:

LTKodifikuojant kirčiavimą, teikiant naujų sisteminių variantų bei nurodant prestižinį variantą, šiuolaikiškai mąstantiems kalbininkams neturėtų kilti abejonių dėl būtinybės atsižvelgti į realiąją vartoseną. Pateikiamų normų bus laikomasi, jei jos bus realios. Šiame straipsnyje apžvelgiamos paprastųjų daiktavardžių kirčiavimo normų naujovės, įteisintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijoje. Pagrindinis tyrimo tikslas – rekomendacijoje pateiktus žodžius (45 pirminiai daiktavardžiai) grupuoti vartojimo dažnumo aspektu remiantis naujausiu elektroniniu dažniniu žodynu, apimančiu XX a. spaudos žodžius. Daroma išvada, kad dažniausios vartosenos paprastųjų daiktavardžių, kurių kirčiavimo norma tikslinta („mẽnas“ 4, 2 ; „audrA“ 4, „Audra“ 1 ; „tiNklas“ 4 ; „smĖlis“ 2; „plEntas“ 1, „pleNtas“ 2) kirčiavimo naujoves įsidėmėti ypač aktualu. Visai naujai įteisinti šie variantai: „mẽnas“ 4 –DŽ5, jau įregistruotas net kaip prestižinis, „porA“ 4 (atsisakyta „pOra“ – DŽ5 dar „pOra“ 1, „porA“ 3) ir pan. Elektroninio dažnio žodyno duomenimis, labai reti yra „gúoba“ 1 ; „vapsvA“ 4, 2 ; rakandas“ 1 ; nė karto nebuvo pavartoti „lėlỹs“ 4, 3 ; snarglỹs“ 3, 4 ; „svainė“ 1. Galėtume teigti, kad šių pirminių daiktavardžių akcentinės normos tikslinimas yra daugiau mokslinio nei praktinio pobūdžio. Koreguoti akceptiniai variantai atspindi gyvosios kalbos polinkius (tai susiję su tarmių faktais, jaunimo kalba). Val;stybinės lietuvių kalbos komisijos „Rekomendacija“ teikia galimybių gimtosios kalbos vartotojams nesijausti taisyklingos kalbos užribyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kirčiavimas; Dažninis žodynas; Paprastieji daiktavardžiai; Kirčiavimo rekomendacija; Vartojimo dažnis; Accentuation; Frequency dictionary; Pirmary (simple) nouns; Adjustment if accentuation norms; Frequency.

ENAttention of this paper is confined to variability accentuation of the primary (simple) nouns. In 2003, the State Commission of the Lithuanian Language, taking into consideration the codification, the traditions of the Lithuanian accentuation norms and the trends in the spoken language reviewed the accentuation of primary (simple) nouns and issued recommendations on the adjustment of accentuation norms. The list of discussed words (45 primary (simple) nouns) are grouped according to the aspect of the abundance and frequency of the words, based on the Electronic Frequency Dictionary (Common Press Words of the 20th Century, 2004). The principle aim of this article is to present the changes in the norms and their codification by taking into consideration the abundance and word frequency. This research allows to come to the conclusion that the present issue is these most frequent primary (simple) nouns whose accentual norms were adjusted, these ones must be noticed and learned. On the data of the Electronic Frequency Dictionary, the rarest words are gúoba 1 ; vapsvA 4, 2; rakandas 2, rakandas 1; the unused examples lėlỹs 4, 3 ; snarglỹs 3, 4 ; svainė 1, svainė 2; uolektis 1, uolektis 3. Adjustment of accentual norms of these rare primary (simple) nouns are more scientific than practical. Adjustment of accentual norms reflect the trends of the spoken language (according to facts of dialects and student speech). Recommendation of the State Commission of the Lithuanian Language makes affordable the ground for native speakers of Lithuanian to accent in a right, exemplary way.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4973
Updated:
2020-07-30 17:55:40
Metrics:
Views: 43    Downloads: 1
Export: