M. K. Čiurlionis Vokietijoje : Vargonų erdvės atskleidimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
M. K. Čiurlionis Vokietijoje: Vargonų erdvės atskleidimas
Alternative Title:
M.K. Čiurlionis in Germany. Revelation of the space in organ music
In the Journal:
Čiurlionis ir pasaulis. 2006, 2006, p. 107-112
Keywords:
LT
Vargonų muzika; Vokietija.
EN
M. K. Čiurlionis; Organ music; Germany.
Summary / Abstract:

LTM. K. Čiurlionio palikimas nuolat perspektyviai veikia meninį mąstymą ir ypač Lietuvos įvaizdį pasaulyje. Jo kūrybos universumas, atsispindintis dailės ir muzikos sintezėje, tampa vis naujų atradimų objektu. Ypač didelis poreikis Čiurlioniui atsivėrė dabarties Vokietijoje, kur savo laiku Leipcige studijavęs menininkas jautėsi vienišas ir nesuprastas akademinės aplinkos. Tačiau šiais laikais Čiurlionis tapo vokiečių pianistų, vargonininkų, instrumentininkų, muzikologų dėmesio objektu. Vokiečių fleitininkas C. J. Hustedtas susieja Čiurlionį su literatūra, su vokiškuoju Baltijos jūros ilgesiu, Th. Manno, H. Hesse kūryba. Čia išeities taškas yra Čiurlionio patirtis Leipcige – jo santykiai su kompozicijos profesoriumi C. C. Reinecke, prieštaringas judviejų vienas kito nesupratimas muzikoje. Pristatydamas šių dviejų muzikų kūrybą, J. Hustedtas pažvelgia į skirtingas tautų sielas, įvertina čiurlioniškąjį modernizmo pradą, kylantį iš lietuviškos dainos gelmių. Festivalyje Klosterspiele Hirsau (2005.07.31) Th. Manno skaitymai buvo sujungti su Čiurlionio, J. Gruodžio šiuolaikinių Baltijos šalių kompozitorių bei vokiečių romantikų (C. M. von Weber) muzika, kurios perverianti gaida dvelkė gimtinės, jūros, kitų nepasiekiamų kraštų nostalgija. Bene svarbiausias Čiurlionio atvėrimo pasauliui ir konkrečiai Vokietijoje procesų vyksta V. Landsbergio koncertuose. Profesorius pristato Čiurlionį įvairiapusiškai: dailę – skaidrėmis, muziką – koncertu ir minčių visumą – paskaita (Hesse ir Čiurlionis, V. Landsbergio paskaita-koncertas H. Hesse 100-mečio festivalyje, Calw, 2002). [Iš leidinio]

ENM.K. Čiurlionis’ creative heritage influences artistic thinking and especially the image of Lithuania in the world. The versatility of his creation reflected in the synthesis of fine arts and music becomes the object of new discoveries. Čiurlionis felt an urging demand in Germany, Leipzig, where he studied and felt lonely and unappreciated by academic community. But nowadays Čiurlionis became the focus of attention of German pianists, organists, sidemen and musicologists The German flutist C.J Hustedt relates Čiurlionis with literature, with the German longing for the Baltic Sea, with the creation of Th. Mann, H. Hesse. The starting point is Čiurlionis experience in Leipzig, his relationship with the composer C.C Reinecke and their mutual contradictory incomprehension of each other in music. Introducing the creation of these two composers J. Hustedt looks at distinct souls of both nations, appreciates the modernity of Čiurlionis which stems from profundity of Lithuanian song. In the festival Klosterspiele Hirsau (2005.07.31) readings of Th. Mann were linked with Čiurlionis, J. Gruodis and the contemporary music of Baltic composers and German romanticists (C.M von Weber). Their music breezes with nostalgia for homeland, sea and inaccessible land. The most important process in introducing Čiurlionis to the world and Germany takes place in V. Landsbergis concerts. Professor presents Čiurlionis in various dimensions: paintings in slides, music by performing, ideas in lectures (H. Hesse and Čiurlionis, V Landsbergis lecture in Hesse’s centenary festival, Calw, 2002).

ISSN:
1822-9891
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4971
Updated:
2020-08-21 09:54:32
Metrics:
Views: 33
Export: