Klitikų problema Alfonso Maldonio poezijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klitikų problema Alfonso Maldonio poezijoje
Alternative Title:
Problem of Clitics in A. Maldonis Poetry
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2006, 1, p. 10-14
Keywords:
LT
Poezija / Poetry.
Summary / Abstract:

LTProklitikai ir enklitikai lietuvių poezijoje yra menkai tyrinėti. Lingvistai, tyrinėję lietuvių bendrinę (neneiliuotą) kalbą, teigia, kad neįmanoma griežtai apibrėžti, kuriuos žodžius reikėtų laiktyti klitikais. Šio darbo pagrindinis tikslas – nustatyti, kurie žodžiai poezijoje dažniausiai šlyja. Tyrimo medžiagą sudaro A, Maldonio toninės-silabinės eilėdaros eilėraščiai. Iš šios eilėdarso kirčiuotų ir nekirčiuotų skiemenų dėsningų pasikartojimų buvo nesunkiai nustatyta, kurie žodžiai turi metrinį kirtį ir kurie yra nekirčiuoti. Remiantis šiais rezultatais, buvo atlikta statistinė analizė. Šis tyrimas ne visuomet gali tiksliai parodyti garsiai skaitomos poezijos kirčiavimo dėsnius, tad buvo atliktas kitas tyrimas. Tuos pačius eilėraščius pats poetas perskaitė gyvai. Jo balsas buvo įrašytas diktofonu. Iš klausos buvo nustatyta, kurie žodžiai turi kirtį ir kurie prišlyja. Remiantis šiais rezultatais, buvo atlikta statistinė analizė. Iš toninės-silabinės eilėdaros eilėdaros metro matyti, kad dažniausiai šlijo vienskiemeniai prielinksniai (98%), dalelytės (91%), prieveiksmini (86%), jungtukai (98%). Iš dviskiemenių kalbos dalių labiausiai šlijo prielinksniai (100%) ir dalelytės (78%). A. Maldinio garsiai skaitomoje poezijoje dažniausiai šlijo vienskiemeniai prielinksniai (10%), jungtukai (99%), dalelytės (85%), prieveiksmini (79%). Menkiau šlijo vienskiemeniai įvardžiai (50%), veiksmažodžiai (25%). Iš dviskiemenių kalbos dalių labiausiai šlijo prielinksniai (100%) ir jungtukai (78%). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kritikai; Potencialieji kritikai; Toninė-silabinė eilėdara; Metras; Eiliuota kalba; Clitics; Potential clitics; Syllabic-accentual versification; Metre; Poetical discourse.

ENProclitics and enclitics have not been very well explored in Lithuanian poetry. Linguists, who studied Lithuanian (unpoetical) discourse state that it is not possible to determine precisely, which words can be considered as clitics. The main goal of this work is to analyse, which words in poetry are usually adjoined to each other. The material of this research consists of A. Maldonis syllabic-accentual versification verses. On the basis of regular stressed and unstressed syllable recurrence in this versification, it is determined which words are stressed and which are not stressed. Statistic analysis based on these results has been performed. This research is not purely unprejudiced because in loudly declaimed poetry different accentuation laws can be shown. For this reason, another research was carried out: a dictaphone was used to record loudly declaimed poetry written by the same poet. Aurally (on the basis of answers listeners) it was determined, which words are stressed and which are not stressed. Statistical analysis, based on these results, has been made. Syllabic-accentual versification laws show that mostly monosyllabic prepositions, conjunctions, particle, adverbs are adjoined. Less highly adjoined are pronouns and verbs. Among disyllabic parts of speech, the mostly adjoined ones are prepositions and particles. In A. Maldonis loudly declaimed poetry, monosyllabic prepositions, conjunctions, particles, and adverbs are mostly adjoined. Less highly adjoined parts of speech are monosyllabic pronouns and verbs. Among disyllabic parts of speech, prepositions and conjunctions are mostly adjoined.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Klitikai bendrinėje lietuvių kalboje / Asta Kazlauskienė. Respectus philologicus. 2015, Nr. 27 (32), p. 187-197.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4964
Updated:
2020-07-30 17:54:40
Metrics:
Views: 25    Downloads: 1
Export: