Problem przyszłości politycznej Litwy w memoriałach Komitetu Polskiego w Wilnie w latach 1916-1917

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Problem przyszłości politycznej Litwy w memoriałach Komitetu Polskiego w Wilnie w latach 1916-1917
Alternative Title:
  • Lietuvos politinės ateities problema lenkų komiteto Vilniuje memorialuose 1916-1917 metais
  • Frage der politischen Zukunft Litauens in den von Władysław Zawadzki Während des 1. Weltkrieges Verfassten Denkschriften des polnischen Ausschusses in Vilnius
  • Issue of the future of the Lithuanian politics in the memorials of the Polish committee in Vilnius during the period from 1916 to 1917
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2004, t. 14, p. 50-59
Keywords:
LT
20 amžius; 20 amžius. 1914-1918; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama asmenybės veiksnio politines organizacijos veiklos srityje svarba, telkiant dėmesį į lenkų komitetą Vilniuje, susiformavusio 1916 m. pradžioje iš įvairių vietos lenkų politinių partijų ir organizacijų. Akcentuojami lenkų ekonomisto ir politiko prof. Władysławo Zawadzkio Pirmo pasaulinio karo metu rašyti politiniai memorialai, turintys atspindėti Lenkų komiteto poziciją Lietuvos ateities klausimu ir parodant vokiečių okupacinei valdžiai Lietuvos lenkų politinių ir socialinių sluoksnių potencialą bei svarbą sprendžiant šio krašto ateities problemas. Straipsnis pagrįstas archyvine medžiaga iš Lietuvos Mokslų Akademijos Rankraščių skyriaus, keliais W. Zawadzkio parašytais memorialais, rašytais Lenkų komiteto pavedimu. Kas rodo, jog nors jie ir išreiškė bendrą visų Komiteto narių poziciją, vis tik autorius darydamas prielaidą akcentuoja W. Zawadzkio politinio mąstymo specifiką, kuri atsiskleidžia tekstuose.Reikšminiai žodžiai: Pirmasis pasaulinis karas, 1914-1918 (Didysis karas; World War I); Vilniaus kraštas; Lenkų komitetas Vilniuje; Lenkų politiniai siekiai Lietuvoje.

ENThe article tackles the importance of the individual agent in the political stage and pays a lot of attention to the polish committee in Vilnius that was formed in the beginning of 1916 from various Polish political parties and organizations. The emphasis is made on the memoirs of the polish economist and politician professor Władysław Zawadzki that were written during the First World War. The memoirs reflect the position of the Polish committee on the question of Lithuania’s future and demonstrate to the German occupational government the potential and importance of polish political and social groups in solving the upcoming problems of the country. The article is based on the archival materials from the Manuscript department of Lithuanian Science Academy, several memoirs of W. Zawadzki commissioned by the Polish committee. Even though the text portrays the common position of the committee members the author emphasizes the specific of W. Zawadzki political thought.

ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Related Publications:
Między stołecznością a partykularyzmem : wielonarodowościowe społeczeństwo Wilna w latach 1915-1920 / Andrzej Pukszto. Toruń : Europejskie Centrum Edukacyjne, 2006. 258 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4957
Updated:
2018-12-17 11:20:25
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: