Черты развития литовской терминологии и её состояние в настоящее время

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Черты развития литовской терминологии и её состояние в настоящее время
Alternative Title:
  • Lietuvių terminologijos vystymosi bruožai ir dabartinė jos padėtis
  • Features of the Development of Lithuanian Terminology and Its Current State
Keywords:
LT
16 amžius; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamas lietuvių terminologijos vystymasis pradedant nuo pirmosios lietuviškos knygos, išspausdintos 1547 ir kitų religinių XVI amžiaus raštų. Aptariamas lietuviškosios mokslinės literatūros, prasidėjusios XIX amžiuje, vaidmuo lietuviškosios terminologijos kūrimuisi, bei šiuolaikinės lietuvių terminologijos, kuri pradėta kurti XIX amžiaus pabaigoje, vystymasis. Daugiau dėmesio skiriama dabartinei lietuvių terminologijos situacijai. Straipsnyje apžvelgiamas terminologų darbas Lietuvių kalbos institute, kuris prasidėjo 1941 m. Apžvelgiant minėtus dalykus, parbrėžiami praktinis ir teorinis terminologinio darbo aspektai. Pristatomas Terminologijos centras, esantis Lietuvių kalbos institute, išvardijama keletas jo leidžiamų periodinių mokslo leidinių terminologijos tema. Paskutinėje straipsnio dalyje aptariamas kitų Lietuvos institucijų (pvz. Matematikos ir Informatikos instituto) atliekamas terminologinis darbas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atliekama veikla, elektroninių terminų bazių ir terminų banko kūrimas, Lietuvių kalbos instituto terminologų dalyvavimas bendruose Europos ir atskirų Europos šalių terminologiniuose projektuose. Autorė pabrėžia, jog lietuviškoji terminologija vystosi pakankamai sparčiai, palyginti aiškūs yra terminologų darbo metodai ir veiklos gairės. Tiek teorinio, tiek praktinio darbo mastai kiekvienais metais auga, todėl patiriamas kvalifikuotų terminologų, įvairių terminologijos sričių specialistų, stygius. Todėl dar viena užduotis yra paruošti tinkamų šiam darbui specialistų.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių terminija; Terminologija; Terminų žodynai; Terminų bankai.

ENThe article gives an overview of the main features of the development of Lithuanian terminology, starting from the first Lithuanian book printed in 1547 and other religious writings from the 6th century. The role of the first Lithuanian scientific literature from the beginning of the 19th century in the development of Lithuanian terminology and the creation of Lithuanian contemporary terminology, which started at the end of the 19th century, is discussed. A wider overview is given to the current state of terminology. This article deals with terminological work at the Institute of the Lithuanian Language, which was established in 1941. It points out both practical and theoretical work in terminology. The last part of this article discusses other institutions’ work in terminology field in Lithuania and creation of electronic terminology databases and term banks.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4942
Updated:
2013-04-28 16:09:55
Metrics:
Views: 11
Export: